Biblioteka Teologiczna

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Biblioteka

o Bibliotece

Email Drukuj PDF

Biblioteka Teologiczna utworzona przy Wydziale Teologicznym została powołana 27 września 2001 roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jednak jej korzenie sięgają już 1927 roku, kiedy to w Krakowie wybudowano gmach Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej, a w nim przeznaczono pomieszczenia dla tworzącej się biblioteki.

W roku 1980 Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - a wraz z nim pokaźną już bibliotekę - przeniesiono z Krakowa do Katowic. W tym samym czasie do biblioteki seminaryjnej dołączono zamknięty księgozbiór biblioteki diecezjalnej. Przez ponad dwadzieścia lat swego istnienia w Katowicach, biblioteka seminaryjna służyła obecnym i przyszłym kapłanom archidiecezji katowickiej. Umowa między Uniwersytetem Śląskim a Kurią Metropolitalną zawiera informacje o przekształceniu Biblioteki WŚSD w Bibliotekę Teologiczną, z zachowaniem prawa własności Kurii Metropolitalnej do całego księgozbioru.

Więcej…

Pracownicy

Email Drukuj PDF

dr Bogumiła Warząchowska
- kierownik, starszy kustosz dyplomowany

milka(małpa)wtl.us.edu.pl
jola1

mgr Jolanta Hibszer
- starszy bibliotekarz - prenumerata i dary czasopism, udostępnianie

jola(małpa)wtl.us.edu.pl

mgr Barbara Kołodziej
- starszy bibliotekarz - inwentarze, opracowanie księgozbioru, udostępnianie

b_kolodziej(małpa)wtl.us.edu.pl

eliza4

mgr Eliza Lubojańska
- asystent biblioteczny - zakup i opracowanie książek oraz dysertacji, bibliografia dorobku pracowników WTL, finanse, działalność naukowo-dydaktyczna, udostępnianie

eliza(małpa)wtl.us.edu.pl
gabi1

mgr Gabriela Łącka
- kustosz - dary książek - opracowanie, biblioteki zakładowe, udostępnianie

gabi(małpa)wtl.us.edu.pl
agata3

mgr Agata Muc
- adiunkt biblioteczny - kontrola merytoryczna rekordów bibliograficznych, inwentarze, działalność naukowo-dydaktyczna, księgowość

agata(małpa)wtl.us.edu.pl
ewa4

mgr Ewa Olszowy
- asystent biblioteczny - wymiana krajowa i zagraniczna czasopism i książek, opracowanie książek, strona internetowa biblioteki, działalność naukowo-dydaktyczna, udostępnianie

ewa(małpa)wtl.us.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Podstawa
- informatyk

krzysztof.podstawa(małpa)us.edu.pl

Bibliografia pracowników

Email Drukuj PDF
Więcej…

Zbiory

Email Drukuj PDF

książki

Księgozbiór Biblioteki Teologicznej ma szczególny charakter określony profilem uczelni. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę z zakresu nauk teologicznych i pokrewnych typu: nauki społeczne (filozofia, historia, socjologia, prawo), nauki humanistyczne (literatura, lingwistyka), nauki artystyczne (muzyka, sztuka), nauki psychologiczno-pedagogiczne oraz nauk o rodzinie. Poważny odsetek zbiorów stanowią publikacje wydawane w językach obcych, szczególnie w języku niemieckim.

Więcej…

Kontakt

Email Drukuj PDF

Biblioteka Teologiczna 
ul. Wita Stwosza 17
40-042 Katowice
tel. 32 257 20 73
tel./fax 32 257 20 59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej artykułów…

 

Wiadomości z Wydziału

 • Spotkanie wyborcze doktorantów WTL
  Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów informuje, że - na podstawie § 3 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów UŚ – termin spotka
 • Wykład "Żołnierze Polski Niezłomnej. Wyklęci - pomordowani - poniżeni"
  Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTL – UŚ zaprasza na wykład, połączony z dyskusją prof. Krzysztofa Szwagrzyka: Żołnierze Polski Ni
 • Profesorom, Studentom i Pracownikom Wydziału Teologicznego składam podziękowanie za każdy dar modlitwy i miłosierdzia, który okazaliście w czas choroby i
 • Wyniki wyborów do WRSS WTL UŚ
  Prezentujemy wyniki wyborów do WRSS WTL UŚ: 1. Małgorzata Kramarz - 37 głosów2. Ewelina Kulińska - 25 głosów3. Michał Walczyński - 18 głosów4. Sylwi
 • Stypendium socjalne
  Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego, rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2015/2016, proszeni
 • Pogrzeb śp. Stanisława Kani, ojca ks. dr Witolda Kani odbędzie się w środę, 18 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w kościele Św. Apostołów Szymona i Ju
 • „Dzień Młodego Naukowca”
  W czwartek 26 listopada 2015 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Dz
 • Godziny dziekańskie
  W związku ze szkoleniem pracowników przed wizytacją PKA ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 17.11, od godz.15.00. ks. Antoni Bartoszek
 • W dniu 14.11 w godzinach porannych zmarł Stanisław Kania, ojciec naszego pracownika Ks. dr. Witolda Kani. Modlimy się za zmarłego Stanisława, a także za
 

Biblioteka Główna UŚ

 • Eurostat

  Eurostat: wejścieWolny dostęp

  Eurostat: wejście

  Statystyka międzynarodowa: państwa Unii Europejskiej. Informacje na temat różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej: dane statystyczne, raporty i opracowania.

 • Opracowania statystyczne w ŚBC

  Opracowania statystyczne w ŚBC: wejścieWolny dostęp

  Opracowania statystyczne w ŚBC: wejście

  Dostęp do ponad 5 tys. opracowań statystycznych opublikowanych przez Urzędy Statystyczne w Katowicach, Wrocławiu i Opolu. W kolekcji znaleźć można roczniki statystyczne, dane dotyczące bezrobocia w województwie śląskim, biuletyny statystyczne i wiele innych.

 • Bank Danych Lokalnych

  Bank Danych Lokalnych : wejścieWolny dostęp

  Bank Danych Lokalnych: wejście

  Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

 • Dziedzinowe bazy wiedzy (GUS)

  Dziedzinowe bazy wiedzy (GUS): wejścieWolny dostęp

  Dziedzinowe bazy wiedzy (GUS): wejście

  Zestaw baz danych przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Bazy zostały podzielone na 4 różne grupy i obejmują następujące zagadnienia:

   

 • NASBI

  NASBITryb dostępu: Online UŚ

  • Czas trwania testu: 17-30.11.2015

  NASBI to serwis książek elektronicznych. W ramach testu otrzymaliśmy dostęp do 50 publikacji z zakresu informatyki. NASBI działa na zasadach podobnych do tradycyjnej wypożyczalni. Aby skorzystać z danej książki należy założyć konto na stronie: http://nasbi.pl,  następnie zalogować się, znaleźć dostępną książkę i kliknąć w przycisk "Pożycz". Książka zostaje dodana do konta osoby i jest wypożyczana na 15 dni (w tym czasie z tego wirtualnego egzemplarza nie może korzystać nikt inny). Każdą z książek może wypożyczyć jednocześnie 5 użytkowników. Książkę można zwrócić (przycisk "Oddaj") lub po okresie wypożyczenia zostanie automatycznie...

 

Wiadomości z Fides

 • R. 21(2015), nr 2(41)

  fides_41

 • Aktualizacja bibliografii papieskiej

  Z okazji kolejnej rocznicy wyboru św. Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie przekazał Federacji FIDES zawartość kolejnych dwóch tomów „Bibliografii polskiej Jana Pawła II” (tj. t. 8 i t. 9) - łącznie 7452 opisy. Już od czterech lat na serwerze FIDES prezentujemy bazę bibliograficzną, która jest kumulacją wszystkich tomów wydanych w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na...

 • Nowi członkowie honorowi FIDES

  XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, odbywające się w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadało w dniu 1 września 2015 roku członkostwo honorowe Federacji następującym osobom:

  1. Bp. prof. dr. hab. Julianowi Wojtkowskiemu
  2. Ks. dr. Tomaszowi Kudroniowi
  3. Ks. Kazimierzowi Rulce
  4. O. Januszowi Kaczmarkowi OP
  5. Prof. dr. hab. Marii Pawłowiczowej
  6. Dr. Ryszardowi Żmudzie
 • Podsumowanie pierwszego roku Katalogu Centralnego

  Rok temu, 17 lipca 2014, poprzez dopisanie pierwszego symbolu, rozpoczęła się współpraca powstającego Centralnego Katalogu Bibliotek FIDES z Centralnym Katalogiem NUKAT. Pierwszą biblioteką, której zbiory zostały włączone do nowego katalogu FIDES, a zarazem do katalogu NUKAT, była Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po roku mamy już siedem uczestniczących bibliotek, z których cztery współpracują w sposób czynny z NUKAT, dwie w sposób bierny, a przygotowuje się do podjęcia współpracy Biblioteka WSD w Siedlcach. Łącznie katalog liczy...