Biblioteka Teologiczna

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

W lipcu, sierpniu i wrześniu
Biblioteka Teologiczna będzie czynna
od pon. do pt. w godz. 10.00 - 14.00


Biblioteka

o Bibliotece

Email Drukuj PDF

Biblioteka Teologiczna utworzona przy Wydziale Teologicznym została powołana 27 września 2001 roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jednak jej korzenie sięgają już 1927 roku, kiedy to w Krakowie wybudowano gmach Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej, a w nim przeznaczono pomieszczenia dla tworzącej się biblioteki.

W roku 1980 Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - a wraz z nim pokaźną już bibliotekę - przeniesiono z Krakowa do Katowic. W tym samym czasie do biblioteki seminaryjnej dołączono zamknięty księgozbiór biblioteki diecezjalnej. Przez ponad dwadzieścia lat swego istnienia w Katowicach, biblioteka seminaryjna służyła obecnym i przyszłym kapłanom archidiecezji katowickiej. Umowa między Uniwersytetem Śląskim a Kurią Metropolitalną zawiera informacje o przekształceniu Biblioteki WŚSD w Bibliotekę Teologiczną, z zachowaniem prawa własności Kurii Metropolitalnej do całego księgozbioru.

Więcej…

Pracownicy

Email Drukuj PDF

dr Bogumiła Warząchowska
- kierownik, starszy kustosz dyplomowany

milka(małpa)wtl.us.edu.pl
jola1

mgr Jolanta Hibszer
- starszy bibliotekarz - prenumerata i dary czasopism, udostępnianie

jola(małpa)wtl.us.edu.pl

mgr Barbara Kołodziej
- starszy bibliotekarz - inwentarze, opracowanie księgozbioru, udostępnianie

b_kolodziej(małpa)wtl.us.edu.pl

eliza4

mgr Eliza Lubojańska
- asystent biblioteczny - zakup i opracowanie książek oraz dysertacji, bibliografia dorobku pracowników WTL, finanse, działalność naukowo-dydaktyczna, udostępnianie

eliza(małpa)wtl.us.edu.pl
gabi1

mgr Gabriela Łącka
- kustosz - dary książek - opracowanie, biblioteki zakładowe, udostępnianie

gabi(małpa)wtl.us.edu.pl
agata3

mgr Agata Muc
- adiunkt biblioteczny - kontrola merytoryczna rekordów bibliograficznych, inwentarze, działalność naukowo-dydaktyczna, księgowość

agata(małpa)wtl.us.edu.pl
ewa4

mgr Ewa Olszowy
- asystent biblioteczny - wymiana krajowa i zagraniczna czasopism i książek, opracowanie książek, strona internetowa biblioteki, działalność naukowo-dydaktyczna, udostępnianie

ewa(małpa)wtl.us.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Podstawa
- informatyk

krzysztof.podstawa(małpa)us.edu.pl

Bibliografia pracowników

Email Drukuj PDF
Więcej…

Zbiory

Email Drukuj PDF

książki

Księgozbiór Biblioteki Teologicznej ma szczególny charakter określony profilem uczelni. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę z zakresu nauk teologicznych i pokrewnych typu: nauki społeczne (filozofia, historia, socjologia, prawo), nauki humanistyczne (literatura, lingwistyka), nauki artystyczne (muzyka, sztuka), nauki psychologiczno-pedagogiczne oraz nauk o rodzinie. Poważny odsetek zbiorów stanowią publikacje wydawane w językach obcych, szczególnie w języku niemieckim.

Więcej…

Kontakt

Email Drukuj PDF

Biblioteka Teologiczna 
ul. Wita Stwosza 17
40-042 Katowice
tel. 32 257 20 73
tel./fax 32 257 20 59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej artykułów…

 

Wiadomości z Wydziału

 • Obrony w dniu 3.07.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 3 lipca 2015 r. Przewodniczący: ks. dr hab. Antoni Bartoszek g
 • Obrony w dniu 2.07.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 2 lipca 2015 r. Przewodniczący: ks. dr hab. Jacek Kempa godz.
 • Obrony w dniu 1.07.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 1 lipca 2015 r. Przewodniczący: ks. dr hab. Jacek Kempa godz.
 • Obrony w dniu 30.06.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 30 czerwca 2015 r. Przewodniczący: dr Marek Wójtowicz godz. 8
 • Nowa publikacja
  W serii "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku" ukazała się kolejna publikacja pt. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny
 • Warsztaty "Mediator wobec dynamiki zmian poznawczych i emocjonalnych rozwodzących się małżonków"
  W czwartek 25.06 o godz. 17 (sala 203/4) odbędą się warsztaty nt. "Mediator wobec dynamiki zmian poznawczych i emocjonalnych rozwodzących się małżonków"
 • Nowa publikacja
  Informujemy, że ukazała się nowa publikacja, której współautorem jest pracownik naszego Wydziału ks. Ireneusz Celary.Etos pracy w przestrzeni społeczno-
 • Propozycja Biura Karier UŚ na wakacje
  Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w Akademii Rozwoju Karier – cyklu wakacyjnych szkoleń zorganizowanych z myślą o Student
 • Egzamin licencjacki na studiach doktoranckich
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu licencjackiego w ramach studiów trzeciego stopnia dniu 30 czerwca 2015 r. godz. 14.00 - mgr Marci
 

Biblioteka Główna UŚ

 • Książki elektroniczne wydawnictwa Elsevier

  Tryb dostępu : UŚ i UE

  Dialnet Plus wejście do bazy

  Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

  W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Wykaz dostępnych książek.

  Wszystkie dostępne materiały w bazie mają odpowiednie oznaczenie: lub

 • Dialnet Plus

  Tryb dostępu : UŚ

  Test bazy: 18.06-18.07.2015

  Dialnet Plus wejście do bazy

  Interdyscyplinarna baza danych zawierająca ponad 4,5 mln publikacji głównie w języku hiszpańskim, angielskim i portugalskim.
  Udostępnia blisko 10 tys. czasopism z takich dziedzin jak: filologia (ok. 1000 czasopism), prawo (ok.1100), nauki humanistyczne (ok. 2000), nauki o sztuce (ok. 500), pedagogika i psychologia (ok. 900) ekonomia (ok. 900), nauki o zdrowiu (ok. 800),nauki o ziemi (ok. 400), nauki techniczne (ok. 700), nauki społeczne (1300) i inne. Oprócz tego korzystać można z ponad 43 tys. prac doktorskich pochodzących z blisko 50 hiszpańskich uczelni.
  Baza jest dostępna z komputerów w sieci Uniwersytetu...
 • Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

  Tryb dostępu : wolny dostęp

  Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie wejście do bazy

  Baza danych zawierająca informacje o publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach, czasopismach itd., zarówno polskojęzycznych, jak i zagranicznych. Oprócz bibliografii na portalu prezentowane jest czasopismo "Zeszyty Komiksowe", które ukazuje się od 2004 roku. Dodatkowo znaleźć można informacje o pracach magisterskich i doktorskich dotyczących tej tematyki.
 • ECLAS

  ECLASEuropean Commission Libraries Catalogue to baza danych zbiorów sieci bibliotek Unii Europejskiej (RéseauBIB).

  W ECLAS znaleźć można m.in. materiały dotyczące integracji europejskiej, celów politycznych i działań instytucji Unii Europejskiej oraz materiały na temat państw członkowskich UE, a w szczególności ich struktur instytucjonalnych, prawnych i społeczno-gospodarczych.

 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

  Centralna Baza Orzeczeń Sądów AdministracyjnychCentralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO) przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na stronie internetowej NSA.

 • Problemy Niepełnosprawnych

  "Problemy Niepełnosprawnych""Problemy Niepełnosprawnych" to wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

 

Wiadomości z Fides

 • 21. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

  21. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbędzie się w tym roku w Lublinie w dniach 1-3 września na zaproszenie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tegoroczne walne zgromadzenie odbywa się w dwudziestą rocznicę zatwierdzenia Statutu i oficjalnego erygowania Federacji przez Konferencję Episkopatu Polski (w dniu 18 marca 1995 roku).

 • 2014, nr 2(39)

  fides_39

 • Bibliotekarze teologiczni z Europy we Wrocławiu

  Od soboty 6 września do środy 10 września na zaproszenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbywać się będzie we Wrocławiu 43. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich bibliotek teologicznych BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie). Dopiero po raz drugi gościć będą w Polsce przedstawiciele organizacji i bibliotek teologicznych z 15 krajów Europy oraz przewodnicząca American Theological Library Association (ATLA) ze Stanów Zjednoczonych. W tym roku pośród czterdziestu delegatów po raz pierwszy liczniej pojawią się bibliotekarze z Europy Środkowo-Wschodniej - Czech, Węgier, Rumunii i Polski.

 • Katalog FIDES w NUKAT

  W środę 9 lipca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego z Centrum NUKAT, a już od 18 lipca zbiory tej biblioteki zaczęły być widoczne w katalogu NUKAT. Kilka dni później do wspólnego projektu dołączony został również katalog Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.