Prawo do zapisu do biblioteki a tym samym wypożyczania zbiorów na zewnątrz posiadają:

 • studenci, pracownicy i emeryci Uniwersytetu Śląskiego,
 • osoby duchowne i zakonne z terenu Archidiecezji Katowickiej.

Zapisy odbywają się w Wypożyczalni w godzinach:
       Poniedziałek – Czwartek    8:30 – 15:30
       Piątek    9:00 – 17:00

Godziny udostępniania:

 

Poniedziałek Czwartek
8:30 15:30
Piątek
9:00 17:00

 

W Czytelni Ogólnej udostępniane są zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnego dowodu tożsamości, wpisanie się do księgi odwiedzin oraz złożenie wypełnionego rewersu. Dalsze zasady korzystania z Czytelni określa regulamin.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 24(2018), nr 1(46)

 • 24. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 24. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Katowicach w dniach 4-6 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Uczestnicy będą zakwaterowani w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obrady będą mieć miejsce w tymże seminarium oraz na Wydziale

  ...
 • Odnowiony Statut „Fides”

  Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

  ...