Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza

Ks. Adam Palion

Katowice, 2011.

(Seria: Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego; Uniwersytet Śląski w Katowicach; nr. 17)

Rozprawa doktorska ks. Adama Paliona ukazuje rozległy i skomplikowany proces badawczy przedstawiający rozwój XX wiecznego ruchu ekumenicznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności biskupa katowickiego Herberta Bednorza (1967-1985) oraz czasu i miejsca realizacji jego posługi. Wymiar pastoralny ekumenizmu nakreślony został z perspektywy historycznej, ponieważ ekumenizm jest osadzony w konkretnym czasie i miejscu, a także jest wynikiem kumulowania się doświadczeń kulturowych, społecznych i religijnych różnych grup. Od strony teologicznej w niniejszej pracy wyeksponowane zostało znaczenie ekumenizmu na płaszczyźnie duchowej i doktrynalnej.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią źródła archiwalne Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach. Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza potwierdzają relacje osób uczestniczących w omawianych wydarzeniach, uzyskane dzięki przeprowadzonym z nimi wywiadom. (ze Wstępu)

okładka

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.

księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin

tom I

red. B. Strzałkowska

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011

Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914

ks. Jerzy Myszor

Katowice 2011

Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

Thomas O. Lambdin

Wydawnictwo KUL, 2010

Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w koronie w II połowie XVIII wiekuzdjęcie okładki

Bogumił Szady

Wydawnictwo KUL, 2010

SPIS TREŚCI:

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)