Błogosławiony Emil Szramek Męczennik

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 1.

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo Emmanuel, 2013

Od "Jozefata" do Józefowca

Duszpasterze i parafia św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu

ks. Henryk Olszar

2013

Bibliografia historii Śląska 2003

Bibliographie zur Geschichte Schlesiens 

Bibliografie dějin Slezska


Peter Garbers, Karol Sanojca (red.)
ISBN: 978-83-229-3263-6
Liczba stron: 560

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012


Kolejny tom Bibliografii historii Śląska stanowi kontynuację zasłużonej serii, przydatnej nie tylko historykom, ale i wszystkim zainteresowanym przeszłością regionu. Zawiera informacje o piśmiennictwie historycznym powstałym w 2003 roku. W wydawnictwie zarejestrowano kilka tysięcy prac z zakresu historii i nauk pokrewnych dotyczących Śląska i ziem historycznie z nim związanych. Publikacja ma charakter międzynarodowy — została wyposażona w trójjęzyczny (polski, czeski i niemiecki) spis treści. Posiada rozbudowane indeksy — autorski, osobowy, geograficzny, a także sporządzony w trzech językach indeks rzeczowy.

Zbawieni przez ofiarę?

Historia i perspektywy centralnej kategorii soteriologicznej

Studia teologiczne i humanistyczne 2/1 (2012)

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Księgarnia św. Jacka, 2013

Biskup August Hlond i jego diecezja

red.: ks. Jerzy Myszor

Księgarnia św. Jacka, 2013

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • R. 26(2020), nr 1(50)

  • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

    Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

    ...