Biskup August Hlond i jego diecezja

red.: ks. Jerzy Myszor

Księgarnia św. Jacka, 2013

Osoba ludzka integralna jako "locus eschatologicus"

Personalistyczna reinterpretacja eschatologii chrześcijańskiej

Ks. Grzegorz Kucza

Seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 74

Wydawnictwo św. Jacka

Ślązacy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Studium pastoralno-historyczne podróżowania Ślązaków do Kalwarii Zebrzydowskiej

Ks. Jan Górecki

Lex orandi – lex credendi
w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI

Studium hermeneutyczno-liturgiczne

Ks. Andrzej Żądło

Seria: Kościół w trzecim tysiącleciu

Księgarnia św. Jacka, 2013

Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w woj. śląskim (1922 - 1939)

Bogumiła Warząchowska

seria Studia i Materiały WTL UŚ numer 72

Księgarnia św. Jacka, 2012

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)