Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole.

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 3.

oprac. Halina Dudała, Wojciech Schäffer

Wyd. Emmanuel, Katowice 2013

Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 2.

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo DiG, 2013

Błogosławiony Emil Szramek Męczennik

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 1.

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo Emmanuel, 2013

Od "Jozefata" do Józefowca

Duszpasterze i parafia św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu

ks. Henryk Olszar

2013

Bibliografia historii Śląska 2003

Bibliographie zur Geschichte Schlesiens 

Bibliografie dějin Slezska


Peter Garbers, Karol Sanojca (red.)
ISBN: 978-83-229-3263-6
Liczba stron: 560

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012


Kolejny tom Bibliografii historii Śląska stanowi kontynuację zasłużonej serii, przydatnej nie tylko historykom, ale i wszystkim zainteresowanym przeszłością regionu. Zawiera informacje o piśmiennictwie historycznym powstałym w 2003 roku. W wydawnictwie zarejestrowano kilka tysięcy prac z zakresu historii i nauk pokrewnych dotyczących Śląska i ziem historycznie z nim związanych. Publikacja ma charakter międzynarodowy — została wyposażona w trójjęzyczny (polski, czeski i niemiecki) spis treści. Posiada rozbudowane indeksy — autorski, osobowy, geograficzny, a także sporządzony w trzech językach indeks rzeczowy.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)