Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem
Ks. Jan Macha (1914-1942)

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 6

red. Damian Bednarski

Wydawnictwo Emmanuel, 2014


--

To jest mój ostatni list. Źa 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi! Zostańcie z Bogiem! Przebaczcie mi wszystko! ldę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze u Wszechmogącego.[...] Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządżcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie "Ojcze nasz". Umieram z czystym sumieniem. Żylem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. [...] Pozostańcie z Bogiem.

Katowice, 2 XII 1942
Ks. Jan Macha
fragment listu do rodziców i rodzeństwa

Ludwik Hurski, Z pamiętnika Westfaloka

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 5

red. Henryk Olszar,

Wydawnictwo Emmanuel, 2014

Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926.
Listy pasterskie – odezwy – przemówienia

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 4

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo Emmanuel, 2014

Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole.

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 3.

oprac. Halina Dudała, Wojciech Schäffer

Wyd. Emmanuel, Katowice 2013

Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 2.

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo DiG, 2013

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • R. 26(2020), nr 1(50)

  • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

    Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

    ...