Cierpienie - tajemnica i wyzwanie

red.: ks. Antoni Bartoszek

Wydawnictwo Emmanuel, 2014

Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 7


red.: ks. Jerzy Myszor

Infort Editions, 2014

Czytając wielkich, na początku drogi

Romano Guardini,
Hans Urs von Balthasar,
Joseph Ratzinger,
Gerald O'Colins

w pracach młodych teologów

Redakcja: ks. Jacek Kempa, ks. Jerzy Szymik

Emmanuel, 2014

Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku

seria: Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (15)

red. W. Myszor,

Księgarnia św. Jacka, 2014

Vox Patrum 32 (2012) t. 57

Księga Jubileuszowa Ks. Prof. dr. hab. Wincentego Myszora

Oddawany do rąk Czytelników 57. tom „Vox Patrum” jest już dziesiątą z kolei Księgą Jubileuszową, dedykowaną tym razem Księdzu Profesorowi dr hab. Wincentemu Myszorowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej; przyznaną mu 22 IX 2011 r. przez Sekcję Patrystyczną przy Komisji d/s Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski i Radę Naukową periodyku „Vox Patrum”, za niezwykle bogaty i wybitny dorobek badawczy z zakresu wczesnochrześcijańskiej literatury, tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła, a zwłaszcza za przekłady literatury gnostyckiej. Na jej treść składają się, oprócz listów gratulacyjnych, biogramu i wykazu publikacji Dostojnego Jubilata, 56 artykułów i 5 przekładów na język polski kilku pism patrystycznych, dedykowanych Księdzu Profesorowi przez przyjaciół, kolegów i uczniów z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że i tym razem zaprezentowana w tomie różnorodna problematyka, zainteresuje naszych Czytelników. Dostojnemu Jubilatowi życzymy jeszcze wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.

Pełny dostęp do tekstów na stronie http://www.voxpatrum.pl/vox57spis.html

SPIS TREŚCI

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • R. 26(2020), nr 1(50)

  • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

    Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

    ...