Podstawy filozofii dla uczniów i studentów

red. Krzysztof Wieczorek

Chorzów 2014

ks. Henryk Olszar

Historia Kościoła powszechnego.
Od nowożytności do współczesności.
Materiały do ćwiczeń.

Katowice 2015.

Marta Tomaszewska

Zostać księdzem?
Drogi powołania we współczesnej Polsce.

Warszawa 2014

ks. Henryk Olszar

Duchowieństwo "postępowe" w państwie totalitarnym na przykładzie Wojewódzkiego Koła Księży "Caritas" w Katowicach

Katowice 2013

Historia monastycyzmu orientalnego

W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863 –1941

Redakcja: Andrzej Uciecha

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 16

Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2014

Spis treści:

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)