Słowo, doświadczenie, tajemnica

pod. red. ks. Jacka Kempy, Marty Giglok

Katowice 2015

Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie

Dzieło 70 specjalistów z wielu dziedzin, świadków i ludzi bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powodu wyznawanej wiary.
Zbiór świadectw, reportaży i analiz ekspertów: chrześcijan różnych wyznań, ateistów, muzułmanów i żydów.

Zebrał Samuel Lieven

Poznań 2015

Przemysław Stanko

Bulla Vixdum Poloniae unitas

Katowice 2015

Nauki o rodzinie w służbie rodziny

praca zbiorowa pod red. ks. Józefa Stali

Kraków 2014

Seria: Nauki o Rodzinie 1

John L. Allen Jr.

Globalna wojna z chrześcijanami

Kraków 2015

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)