ZakladpascalaMarek Wójtowicz

Zakład Pascala - argumentacja i działanie

Katowice 2016

Artur Malina

Przemienienie Jezusa
Studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu

Tarnów 2016

Andrzej Pastwa

Dobro małżonków
Identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej

Katowice 2016

Encyklopedia ekumenizmu w Polsce  (1964-2014)

redakcja ks. Józef Budniak, ks. Zygfryd Glaeser, Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMCONV

Kraków 2016

Wincenty Myszor

Ireneusz z Lyonu i gnostycy

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 17

Katowice 2016

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)