Relacje Kościół - państwo na Górnym Śląsku w latach 1945-1989. 
Konflikt ideologiczny

Red. Adam Dziurok

Katowice : Instytut Pamięci Narodowej, 2019,  ss. 416

Szczegóły

 

Ewa Szwarczyńska

Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska

Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2018      

Szczegóły

 

genderowa rodzina

 Studia Pastoralne nr 14

 Katowice 2018

Spis treści  

Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień. Katowice 2018, Wydawnictwo WueM

Bez wątpienia praca ważna, potrzebna i dobrze skonstruowana. Bardzo interesująco podkreślony jest w niej personalny, osobisty, jednostkowy, indywidualny i niepowtarzalny (tak wiele przywołanychcech z pełną świadomością, by dowartościować tę specyfikę) aspekt przeżyć religijnych, ale też ich wymiar wspólnotowy, społeczny. Szczególnego charakteru dodaje temu studium fakt, że Autorka, jako teolog, opatrzyła analizowane teksty wspomnieńrefleksją teologiczną, starając się wyeksponować ich głębszy sens. Studium łączy w sobie zarówno informacje historyczne, interesujące teksty wspomnień wygnańców, jak i duchowy namysł nad całością badanej literatury źródłowej. Z recenzji prof. Jana Wiesława Wysockiego.

Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej.

Redakcja ks. Ireneusz Celary, ks. Grzegorz Polok

Katowice 2018      

                                                                                            

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...