Poniżej zamieszczamy odnośniki do czasopism elektronicznych, które są wydawane i publikowane niezależnie od konsorcjów wydawniczych lub w szczególny sposób zasługują na wyróżnienie i promocję na naszej stronie.

Forum Classicum

Hereditas Monasteriorum

Czasopisma elektroniczne są odpowiednikiem czasopism wydawanych w formie tradycyjnej (papierowej). Dzięki ograniczeniu kosztów wydruku i dystrybucji są bardziej dostępne i na ogół tańsze niż ich tradycyjne odpowiedniki. 

Licencja Uniwersytetu Śląskiego pozwala na dostęp do czasopism elektronicznych w większości przypadków z każdego komputera sieci uczelnianej. Dostęp do niektórych może być dostępny tylko z komputerów pracujących w podsieciach bibliotecznych. 

Na Wydziale Teologicznym użytkownicy mają dostęp do czasopism elektronicznych w czytelni Biblioteki Teologicznej oraz na komputerach w katedrach naukowych.

 

Wersje elektroniczne czasopism:

 

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 24(2018), nr 1(46)

 • 24. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 24. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Katowicach w dniach 4-6 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Uczestnicy będą zakwaterowani w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obrady będą mieć miejsce w tymże seminarium oraz na Wydziale

  ...
 • Odnowiony Statut „Fides”

  Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

  ...