Poniżej zamieszczamy odnośniki do czasopism elektronicznych, które są wydawane i publikowane niezależnie od konsorcjów wydawniczych lub w szczególny sposób zasługują na wyróżnienie i promocję na naszej stronie.

Forum Classicum

Hereditas Monasteriorum

Czasopisma elektroniczne są odpowiednikiem czasopism wydawanych w formie tradycyjnej (papierowej). Dzięki ograniczeniu kosztów wydruku i dystrybucji są bardziej dostępne i na ogół tańsze niż ich tradycyjne odpowiedniki. 

Licencja Uniwersytetu Śląskiego pozwala na dostęp do czasopism elektronicznych w większości przypadków z każdego komputera sieci uczelnianej. Dostęp do niektórych może być dostępny tylko z komputerów pracujących w podsieciach bibliotecznych. 

Na Wydziale Teologicznym użytkownicy mają dostęp do czasopism elektronicznych w czytelni Biblioteki Teologicznej oraz na komputerach w katedrach naukowych.

 

Wersje elektroniczne czasopism:

 

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...