Duch Święty - Kościół - Człowiek.

Tom I - Kościół w mocy Ducha Świętego

red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv

Wydawnictwo KUL, 2011

Kościół w mocy Ducha Świętego to pierwszy tom zaplanowanej trylogii Duch Święty - Kościół - człowiek pod redakcją Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. Zawiera fragmenty prac doktorskich i magisterskich napisanych w pierwszej Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL.

'Jestem przekonany, że przygotowana trylogia będzie stanowić wielką pomoc dla wielu prowadzonych dziś seminariów naukowych, zwłaszcza w zakresie i że okaże się bardzo owocna dla rozwoju polskiej myśli teologicznej. Można będzie w niej znaleźć cenne materiały do prowadzenia i pisania prac magisterskich i doktorskich, także wiele inspiracji do krojenia nowych tematów i kształtowania korpusu nowych prac. Niech w ten sposób rośnie i rozwija się teologia Kościoła w Polsce.'

Bp Andrzej Czaja

SPIS TREŚCI

Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza

Ks. Adam Palion

Katowice, 2011.

(Seria: Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego; Uniwersytet Śląski w Katowicach; nr. 17)

Rozprawa doktorska ks. Adama Paliona ukazuje rozległy i skomplikowany proces badawczy przedstawiający rozwój XX wiecznego ruchu ekumenicznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności biskupa katowickiego Herberta Bednorza (1967-1985) oraz czasu i miejsca realizacji jego posługi. Wymiar pastoralny ekumenizmu nakreślony został z perspektywy historycznej, ponieważ ekumenizm jest osadzony w konkretnym czasie i miejscu, a także jest wynikiem kumulowania się doświadczeń kulturowych, społecznych i religijnych różnych grup. Od strony teologicznej w niniejszej pracy wyeksponowane zostało znaczenie ekumenizmu na płaszczyźnie duchowej i doktrynalnej.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią źródła archiwalne Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach. Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza potwierdzają relacje osób uczestniczących w omawianych wydarzeniach, uzyskane dzięki przeprowadzonym z nimi wywiadom. (ze Wstępu)

okładka

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.

księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin

tom I

red. B. Strzałkowska

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011

Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914

ks. Jerzy Myszor

Katowice 2011

Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

Thomas O. Lambdin

Wydawnictwo KUL, 2010

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)