Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej.

Antologia.

Andrzej Uciecha

Emmanuel, 2012

W antologii Czytelnik znajdzie teksty apologetów wczesnochrześcijańskich, anonimowych autorów dzieł apokryficznych i utworów gnostyckich oraz teologów złotego okresu rozwoju literatury patrystycznej. Oprócz greckich, łacińskich i koptyjskich pisarzy zamieściliśmy również próbki pisarstwa Ojców syryjskich. Zamykający antologię fragment Kazania na cześć krzyża bizantyńskiego teologa św. Teodora Studyty (+826) wykracza poza ramy czasowe wyznaczone w tytule i ograniczone do okresu wczesnego chrześcijaństwa, jednak został on włączony ze względu na swoje piękno i teologiczną głębię jako świadectwo rozwoju chrześcijańskiej refleksji na temat krzyża.

Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL

Zagadnienia wybrane


redakcja: Jerzy Myszor i Adam Dziurok

IPN Katowice, WTL UŚ 2012

 

 

 

Spis treści:

Wartość i dobro rodziny

red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak

KUL, 2011

Niniejsza publikacja potwierdza, iż rodzina znajduje się w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Brakuje jednakże ujęcia integralnego i syntetyzującego wyniki poszczególnych nauk, które połączy w jedną, względnie zintegrowaną całość  dorobek poszczególnych nauk i w sposób twórczy dokona ich syntezy.

Będziecie Moimi świadkami 

księga pamiątkowa dla Księdza Józefa Kozyry,
Profesora Uniwersytetu Śląskiego
w 65. rocznicę urodzin

redakcja: Maciej Basiuk, Artur Malina

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2012

Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim.
chwały I Synodu Diecezji Katowickiej.

red. Benedykt Woźnica

drugie wydanie

Księgarnia św. Jacka, 2012

Drugie wydanie, opublikowanego w 1976 roku zbioru uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej, który odbył się w latach 1972-1975.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)