Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi – communio

Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku

Antoni Żurek

Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 14

Księgarnia Św. Jacka, 2012

Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej
w Wiedniu w latach 1981-2010

Ireneusz Celary

Janineum, 2013

Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku

Antoni Reginek

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydawnictwo św. Jacka 2012

Katowice.
Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo

red.: Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz

Muzeum Historii Katowic, 2012

Jest to pierwsza interdyscyplinarna monografia Katowic. Nie tylko przybliża dzieje miasta, ale ukazuje również uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze, dzieje katowickiej sztuki, zagadnienia etnograficzne, socjologiczne oraz szeroko rozumianej kultury. Różni się od innych monografii miast, które ograniczają się zazwyczaj tylko do przedstawiania przeszłości. Oparta na obszernej bazie źródłowej, zawiera nową interpretację dziejów Katowic jako miasta zmieniającego swoje oblicze w wyniku przemian politycznych. Obszerne kalendarium, aneksy, bibliografie i indeks ułatwią korzystanie z tego dzieła. Jest to dzieło wielu specjalistów z całej niemal Polski. Pomyślane jako kompendium wiedzy, służyć powinno mieszkańcom, a dla młodzieży stać się skarbnicą wiedzy o mieście, w którym żyją.

prof. dr hab. Antoni Barciak

Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej.

Antologia.

Andrzej Uciecha

Emmanuel, 2012

W antologii Czytelnik znajdzie teksty apologetów wczesnochrześcijańskich, anonimowych autorów dzieł apokryficznych i utworów gnostyckich oraz teologów złotego okresu rozwoju literatury patrystycznej. Oprócz greckich, łacińskich i koptyjskich pisarzy zamieściliśmy również próbki pisarstwa Ojców syryjskich. Zamykający antologię fragment Kazania na cześć krzyża bizantyńskiego teologa św. Teodora Studyty (+826) wykracza poza ramy czasowe wyznaczone w tytule i ograniczone do okresu wczesnego chrześcijaństwa, jednak został on włączony ze względu na swoje piękno i teologiczną głębię jako świadectwo rozwoju chrześcijańskiej refleksji na temat krzyża.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

 • Zapraszamy do biblioteki otwartej

  Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty, od 8:00 do 20:00.Zbiory CINiB-y są dostępne dla wszystkich. Korzystanie z naszych zasobów na miejscu nie wymaga

  ...
 • Wykaz publikacji pracowników UŚ i UE
 • Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji charytatywnego kiermaszu książek, który organizujemy z Państwa pomocą już po raz dziewiąty. Kiermasz to możliwość udzielenia wsparcia skrzywdzonym, bezpańskim, porzuconym zwierzętom przebywającym w schroniskach i fundacjach na terenie województwa śląskiego. To także doskonała okazja do pozyskania publikacji

  ...
 • Powstaje Ogród Nauk

  Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Ogród Nauk". To projekt, który powstaje w ramach kreowania przestrzeni zielonej w kampusach Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami.

 • CINiBA – Polską Perłą Architektury

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka otrzymało tytuł „Polskiej Perły Architektury”. Wyróżnienie zostało przyznane książnicy Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego przez platformę internetową Projekt Inwestor. Miano Polskich Pereł Architektury otrzymały jeszcze dwa katowickie gmachy – Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Platforma

  ...

Wiadomości z Fides (kanał RSS)