Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w woj. śląskim (1922 - 1939)

Bogumiła Warząchowska

seria Studia i Materiały WTL UŚ numer 72

Księgarnia św. Jacka, 2012

Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi – communio

Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku

Antoni Żurek

Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 14

Księgarnia Św. Jacka, 2012

Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej
w Wiedniu w latach 1981-2010

Ireneusz Celary

Janineum, 2013

Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku

Antoni Reginek

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydawnictwo św. Jacka 2012

Katowice.
Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo

red.: Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz

Muzeum Historii Katowic, 2012

Jest to pierwsza interdyscyplinarna monografia Katowic. Nie tylko przybliża dzieje miasta, ale ukazuje również uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze, dzieje katowickiej sztuki, zagadnienia etnograficzne, socjologiczne oraz szeroko rozumianej kultury. Różni się od innych monografii miast, które ograniczają się zazwyczaj tylko do przedstawiania przeszłości. Oparta na obszernej bazie źródłowej, zawiera nową interpretację dziejów Katowic jako miasta zmieniającego swoje oblicze w wyniku przemian politycznych. Obszerne kalendarium, aneksy, bibliografie i indeks ułatwią korzystanie z tego dzieła. Jest to dzieło wielu specjalistów z całej niemal Polski. Pomyślane jako kompendium wiedzy, służyć powinno mieszkańcom, a dla młodzieży stać się skarbnicą wiedzy o mieście, w którym żyją.

prof. dr hab. Antoni Barciak

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)