Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku

seria: Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (15)

red. W. Myszor,

Księgarnia św. Jacka, 2014

Vox Patrum 32 (2012) t. 57

Księga Jubileuszowa Ks. Prof. dr. hab. Wincentego Myszora

Oddawany do rąk Czytelników 57. tom „Vox Patrum” jest już dziesiątą z kolei Księgą Jubileuszową, dedykowaną tym razem Księdzu Profesorowi dr hab. Wincentemu Myszorowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej; przyznaną mu 22 IX 2011 r. przez Sekcję Patrystyczną przy Komisji d/s Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski i Radę Naukową periodyku „Vox Patrum”, za niezwykle bogaty i wybitny dorobek badawczy z zakresu wczesnochrześcijańskiej literatury, tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła, a zwłaszcza za przekłady literatury gnostyckiej. Na jej treść składają się, oprócz listów gratulacyjnych, biogramu i wykazu publikacji Dostojnego Jubilata, 56 artykułów i 5 przekładów na język polski kilku pism patrystycznych, dedykowanych Księdzu Profesorowi przez przyjaciół, kolegów i uczniów z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że i tym razem zaprezentowana w tomie różnorodna problematyka, zainteresuje naszych Czytelników. Dostojnemu Jubilatowi życzymy jeszcze wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.

Pełny dostęp do tekstów na stronie http://www.voxpatrum.pl/vox57spis.html

SPIS TREŚCI

Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem
Ks. Jan Macha (1914-1942)

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 6

red. Damian Bednarski

Wydawnictwo Emmanuel, 2014


--

To jest mój ostatni list. Źa 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi! Zostańcie z Bogiem! Przebaczcie mi wszystko! ldę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze u Wszechmogącego.[...] Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządżcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie "Ojcze nasz". Umieram z czystym sumieniem. Żylem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. [...] Pozostańcie z Bogiem.

Katowice, 2 XII 1942
Ks. Jan Macha
fragment listu do rodziców i rodzeństwa

Ludwik Hurski, Z pamiętnika Westfaloka

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 5

red. Henryk Olszar,

Wydawnictwo Emmanuel, 2014

Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926.
Listy pasterskie – odezwy – przemówienia

seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 4

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo Emmanuel, 2014

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)