Zapraszamy na prezentację i promocję serii wydawniczej

„Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku”

W latach 2013-2018 w ramach serii „Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” wydano 23 tomy wydawnictw źródłowych

Zapraszamy na spotkanie promocyjne, które odbędzie się w Sali:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, przy ul. Bankowa 11a (parter, kawiarnia).

                                

14 listopada 2018 roku (środa), godz. 14.00

W 1920 roku na Górnym Śląsku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, którego korzeni należy szukać w różnych inicjatywach oświatowych i naukowych końca XIX wieku. Wśród członków założycieli znajdujemy kilka osób zasłużonych dla rozwoju oświaty na Śląsku, w tym: ks. Teodora Kubinę, Konstantego Prusa i ks. Emila Szramka. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku do wybuchu wojny wydało sześć tomów “Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” oraz pięć tomów wydawnictw źródłowych w serii pod nazwą „Fontes”.

 

Właśnie do tej serii wydawniczej postanowiło nawiązać grono historyków skupionych przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum Archidiecezjalnego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach inicjując nową serię wydawniczą pt. “Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” 

Dyskusję nad wydawnictwami źródłowymi skierowanymi do specjalistów i miłośników historii regionalnej poprowadzi: dr Andrzej Grajewski, redaktor “Gościa Niedzielnego”

W dyskusji udział wezmą:

-ks. dr hab. Jacek Kempa prodziekan ds. Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

-prof. UKSW dr hab. Adam Dziurok  naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych

-ks. prof. Jerzy Myszor – redaktor serii

                                                                                                         

                                                                                                          Telefon kontaktowy: 32 257 20 73

Informujemy, że w Bibliotece Uniwersytetu w Tybindze zakończony został projekt digitalizacji czasopism:
"Theologische Literaturzeitung" 1876-1995
"Theologisches Literaturblatt" 1880-1943.

Obydwa tytuły są w wolnym dostępie:

Theologische Literaturzeitung  (ThLZ)

Theologisches Literaturblatt (ThLBI), Leipzig

We  wrześniu 2014 r. nastąpiła automatyczna prolongata  do 31.10.2014 wszystkich wypożyczonych książek na kontach bibliotecznych czytelników.

Od 01.11.2014 r. będą naliczane kary zgodnie z regulaminem  CINiBA  „Regulamin udostępniania zbiorów CINiBA Rozdział I Paragraf 3”.
Czytelnik może samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza przedłużyć książki lub oddać przed upływem terminu zwrotu. 

Informujemy, że do 15 maja br. Biblioteka Teologiczna ma otwarty bezpłatny dostęp testowy do baz religijnych ATLA Religion Database with ATLASerials, ATLA Historical Monographs Collection i EBSCO eBook Religion Collection. Celem testu do w/w baz jest uruchomienie stałego dostępu w ramach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W związku z tym będziemy wdzięczni za Państwa opinię po zakończonym teście.

Bazy zostały dodane na platformę EBSCOhost uczelni na stronie http://search.ebscohost.com/.


ATLA Religion Database with ATLASerials:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rfh


American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection: Series 1:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=h7h

American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection: Series 2:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=h8h

eBook Religion Collection Trial:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e093tww

 

Przewodniki, jak wyszukiwać w bazach na platformie EBSCOhost znajdują się na stronie: http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php

 

W dniu 17 maja 2014 r. w godzinach od 14.00 do 19.00

w Auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18

odbyła się konferencja

Bibliotekarze w służbie człowieka i książki

w ramach

XXXI FORUM SEKCJI BIBLIOTEK SZKÓŁ WYŻSZYCH SBP W KATOWICACH

Galeria zdjęć z konferencji

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 24(2018), nr 1(46)

 • 24. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 24. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Katowicach w dniach 4-6 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Uczestnicy będą zakwaterowani w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obrady będą mieć miejsce w tymże seminarium oraz na Wydziale

  ...
 • Odnowiony Statut „Fides”

  Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

  ...