W Czytelni Ogólnej udostępniane są zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnego dowodu tożsamości, wpisanie się do księgi odwiedzin oraz złożenie wypełnionego rewersu. Dalsze zasady korzystania z Czytelni określa regulamin.

W Czytelni Ogólnej znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalogi kartkowe i elektroniczne.  

czytelniaDziały Czytelni Ogólnej:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Historia
Historia Kościoła
Homiletyka
Katechetyka
Teologia Pastoralna
Teologia Fundamentalna
Teologia Dogmatyczna
Teologia Moralna
Teologia Ascetyczno-mistyczna
Teologia Chrześcijańska
Misjologia
Ekumenizm
Liturgika
Biblistyka
Prawo
Katolicka Nauka Społeczna
Patrologia
Dokumenty Kościoła
Religioznawstwo
Sztuka
Silesiaca
Pedagogika
Psychologia
Filozofia
Kościół w PRL
Nauki o Rodzinie
Socjologia

Wydawnictwa informacyjne:

L
I
S
SS
E
ES
B
BS
Leksykony
Informatory
Słowniki
Słowniki Specjalistyczne
Encyklopedie
Encyklopedie Specjalistyczne
Bibliografie
Bibliografie Specjalistyczne

Serie wydawnicze:

ACA
AKA
AMA
BED
BOK
BT
EiI
KwTT
MBOK
MF
MT
OJ

OBT
POK
PSP
SAC
SB
SiM
SYM
US
ZBK
ŹM
ŹMT
Academica
Arcydzieła Kultury Antycznej
Amateca
Biblioteka Ekumenii i Dialogu
Biblioteka Ojców Kościoła
Biblioteka Teologiczna
Ekumenizm i Integracja
Kościół w Trzecim Tysiącleciu
Mała Biblioteka Ojców Kościoła
Myśl Filozoficzna
Myśl Teologiczna
Oberschlesisches Jahrbuch
Ojcowie Żywi
Opolska Biblioteka Teologiczna
Pisma Ojców Kościoła
Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
Studia Antiquatatis Christianae
Studia Biblica
Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ
Sympozja
Umacniać Słowem
Zeszyty Biblijne KOAB
Źródła Monastyczne
Źródła Myśli Teologicznej


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostęp do prac magisterskich możliwy jest wyłącznie na podstawie wypełnionego wniosku, którego wzór znajduje zię w załącznku w formacie WORD, w formacie PDF.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

 • Zapraszamy do biblioteki otwartej

  Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty, od 8:00 do 20:00.Zbiory CINiB-y są dostępne dla wszystkich. Korzystanie z naszych zasobów na miejscu nie wymaga

  ...
 • Wykaz publikacji pracowników UŚ i UE
 • Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji charytatywnego kiermaszu książek, który organizujemy z Państwa pomocą już po raz dziewiąty. Kiermasz to możliwość udzielenia wsparcia skrzywdzonym, bezpańskim, porzuconym zwierzętom przebywającym w schroniskach i fundacjach na terenie województwa śląskiego. To także doskonała okazja do pozyskania publikacji

  ...
 • Powstaje Ogród Nauk

  Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Ogród Nauk". To projekt, który powstaje w ramach kreowania przestrzeni zielonej w kampusach Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami.

 • CINiBA – Polską Perłą Architektury

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka otrzymało tytuł „Polskiej Perły Architektury”. Wyróżnienie zostało przyznane książnicy Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego przez platformę internetową Projekt Inwestor. Miano Polskich Pereł Architektury otrzymały jeszcze dwa katowickie gmachy – Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Platforma

  ...

Wiadomości z Fides (kanał RSS)