W 2013 r. Biblioteka Teologiczna zmieniła system komputerowy MAK na PROLIB,
zbiory zostały włączone do katalogu elektronicznego UŚ i UE.

Obecnie katalogi on-line Biblioteki Teologicznej dostępne są jeszcze w dwóch systemach:

 

1. System Prolib (Katalog elektroniczny UŚ i UE)

Katalog ten jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach UŚ i UE, zawiera opisy ponad 1,5 miliona książek, czasopism, filmów i innych dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Katalog obejmuje zbiory Biblioteki Teologicznej:

- książki wydane od 2013 r. oraz książki wydane w latach poprzednich, ale przyjęte i skatalogowane w BTL od 2013 r.

- pełny wykaz tytułów czasopism wraz z informacją o zasobach

Publikacje można wyszukiwać według tytułu i autora, hasła przedmiotowego, opisu bibliograficznego, instytucji, serii, tytułu ujednoliconego, imprezy, ISBN/ISSN, roku wydania.

2. System MAK

Katalog zbiorczy  - obejmuje opisy książek, podręczników, nut, map z możliwością wyszukiwania przede wszystkim według: autora, tytułu, serii i indeksu rzeczowego. W katalogu wyszukujemy publikacje przyjęte i skatalogowane w BTL do 2012 r., stosując wyszukiwanie szybkie zgodnie z nową instrukcją wyszukiwania i zamawiania zbiorów.

Katalog dysertacji  - obejmuje katalogowane w BTL prace licencjackie, magisterskie, doktorskie z możliwością wyszukiwania według: autora, tytułu, słowa w tytule, nazwiska promotora, nazwy seminarium lub uczelni, typu pracy oraz indeksu rzeczowego.

Katalog czasopism – obejmuje pełny wykaz czasopism dostępnych w BTL, możliwych do wyszukiwania za pomocą: tytułu, słowa w publikacji, wydawcy, języka tekstu, numeru ISSN oraz indeksu rzeczowego. Aktualna informacje na temat zasobu  bieżących czasopism znajduje się tylko w Katalogu elektronicznym UŚ i UE.

Katalog podręczników i nut  - obejmuje posiadane w BTL podręczniki i nuty z możliwością wyszukiwania według: autora, tytułu, słowa w tytule, serii, roku wydania, języków oraz indeksu rzeczowego.

 

Katalogi kartkowe

  • katalog alfabetyczny i rzeczowy dla księgozbioru Biblioteki Teologicznej
  • katalog alfabetyczny i rzeczowy dla zbiorów Biblioteki Diecezjalnej

Katalog alfabetyczny zakończony został w 2001 roku. Wyszukiwanie odbywa się według nazwiska autora lub pierwszego wyrazu tytułu w przypadku pracy zbiorowej.

Katalog rzeczowy w ujęciu systematycznym, obejmuje osobno nauki teologiczne i nauki świeckie. Odrębny dział stanowi także piśmiennictwo o tematyce regionalnej, tzw. silesiaca. Kolejność działów w zakresie nauk teologicznych i świeckich przedstawia się następująco:

  NAUKI TEOLOGICZNE:   NAUKI ŚWIECKIE:
B - 1.
C - 2.
D - 3.
KNS - 3
E - 4.
E - 5
G - 6.
H - 7.
I - 8.
K - 9.
L - 10.
Ł - 12.
N - 13.
O - 14.
Religioznawstwo
Teologia chrześcijańska
Biblistyka
Katolicka nauka społeczna
Historia Kościoła
Historia Kościoła w poszczególnych krajach
Teologia fundamentalna
Teologia dogmatyczna
Teologia moralna
Teologia ascetyczna i mistyczna
Prawo kanoniczne
Teologia pastoralna
Homiletyka
Katechetyka
A - 1.
P - 2.
P - 4.
T - 5.
Z - 6.
Z - 7.
W - 8.
X - 9.
Y - 10.
Z - 11.
Q - 12.
R - 12.

Dział ogólny
Filozofia
Psychologia
Nauki społeczne
Nauki matematyczno-przyrodnicze
Nauki stosowane
Sztuki piękne
Językoznawstwo
Literatura piękna
Geografia
Historia powszechna
Historia Polski

 
Prawo do zapisu do biblioteki a tym samym wypożyczania zbiorów na zewnątrz posiadają:

-  studenci, pracownicy i emeryci Uniwersytetu Śląskiego -

-  osoby duchowne i zakonne z terenu Archidiecezji Katowickiej

-  słuchacze i studenci studiów objętych porozumieniami władz uczelni (Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechniki Śląskiej)

katalog podręczników i nut

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

    Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

    ...
  • R. 25(2019), nr 2(49)