Poniżej zamieszczamy odnośniki do publikacji Wydziału Teologicznego zamieszczonych na stronie Wydziału.

Serie wydawnicze:

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Redaktor serii: ks. dr hab. Bogdan Biela
ISSN 1643-0131

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Redaktor serii: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
ISSN 1895-5061

 

Kościół w Trzecim Tysiącleciu

Redaktor serii: ks. dr hab. Andrzej Żądło

 

Biblioteka Teologiczna

Redaktor naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku

Redaktor naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

 

 

Czasopisma:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Jacek Kempa
ISSN 0137-3447 

 
Studia Pastoralne

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Bogdan Biela
ISSN 1734-4433 

 

 

Studia Teologiczne i Humanistyczne
Redaktor naczelny: ks. dr hab. Artur Malina
ISSN 1643-0131
 
Teologia Młodych
Redaktor naczelny: mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Silesia Superior
Redaktor: ks. prof. Jerzy Myszor

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

    Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

    ...
  • R. 25(2019), nr 2(49)