Poniżej zamieszczamy odnośniki do publikacji Wydziału Teologicznego zamieszczonych na stronie Wydziału.

Serie wydawnicze:

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Redaktor serii: ks. dr hab. Bogdan Biela
ISSN 1643-0131

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Redaktor serii: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
ISSN 1895-5061

 

Kościół w Trzecim Tysiącleciu

Redaktor serii: ks. dr hab. Andrzej Żądło

 

Biblioteka Teologiczna

Redaktor naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku

Redaktor naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

 

 

Czasopisma:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Jacek Kempa
ISSN 0137-3447 

 
Studia Pastoralne

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Bogdan Biela
ISSN 1734-4433 

 

 

Studia Teologiczne i Humanistyczne
Redaktor naczelny: ks. dr hab. Artur Malina
ISSN 1643-0131
 
Teologia Młodych
Redaktor naczelny: mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Silesia Superior
Redaktor: ks. prof. Jerzy Myszor

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...