Poniżej zamieszczamy odnośniki do publikacji Wydziału Teologicznego zamieszczonych na stronie Wydziału.

Serie wydawnicze:

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Redaktor serii: ks. dr hab. Bogdan Biela
ISSN 1643-0131

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Redaktor serii: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
ISSN 1895-5061

 

Kościół w Trzecim Tysiącleciu

Redaktor serii: ks. dr hab. Andrzej Żądło

 

Biblioteka Teologiczna

Redaktor naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku

Redaktor naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

 

 

Czasopisma:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Jacek Kempa
ISSN 0137-3447 

 
Studia Pastoralne

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Bogdan Biela
ISSN 1734-4433 

 

 

Studia Teologiczne i Humanistyczne
Redaktor naczelny: ks. dr hab. Artur Malina
ISSN 1643-0131
 
Teologia Młodych
Redaktor naczelny: mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Silesia Superior
Redaktor: ks. prof. Jerzy Myszor

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 24(2018), nr 1(46)

 • 24. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 24. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Katowicach w dniach 4-6 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Uczestnicy będą zakwaterowani w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obrady będą mieć miejsce w tymże seminarium oraz na Wydziale

  ...
 • Odnowiony Statut „Fides”

  Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

  ...