dr Bogumiła Warząchowska
- kierownik, starszy kustosz dyplomowany

milka(małpa)wtl.us.edu.pl
   

mgr Barbara Kołodziej
- kustosz - inwentarze, opracowanie księgozbioru, udostępnianie

b_kolodziej(małpa)wtl.us.edu.pl

eliza4

mgr Eliza Lubojańska
- asystent biblioteczny - zakup i opracowanie książek oraz dysertacji, bibliografia dorobku pracowników WTL, finanse, działalność naukowo-dydaktyczna, udostępnianie

eliza(małpa)wtl.us.edu.pl
gabi1

mgr Gabriela Łącka
- kustosz - dary książek - opracowanie, biblioteki zakładowe, udostępnianie

gabi(małpa)wtl.us.edu.pl
agata3

mgr Agata Muc
- kustosz dyplomowany - kontrola merytoryczna rekordów bibliograficznych, inwentarze, działalność naukowo-dydaktyczna, księgowość

agata(małpa)wtl.us.edu.pl
ewa4

mgr Ewa Sąsiadek
- asystent biblioteczny - wymiana krajowa i zagraniczna czasopism i książek, opracowanie książek, strona internetowa biblioteki, działalność naukowo-dydaktyczna, udostępnianie

ewa(małpa)wtl.us.edu.pl
 

Krzysztof Podstawa
- pracownik techniczny Wydziału Teologicznego (pokoje 306 lub 307, tel. 32 356 90 52 w. 134) i Biblioteki Teologicznej.

krzysztof.podstawa(małpa)us.edu.pl

 

 

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)