Informujemy, że 2.04.2011 Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową uruchomiła bazę Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Baza aktualnie indeksuje zawartość 161 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych - naukowych i popularno-naukowych (zob. pełną listę), oraz zawartość prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy - od roku 1980.

Przyjęto zasadę, że indeksowane będą wszystkie artykuły i recenzje zawarte w wybranych tytułach, jakkolwiek nie wszystkie mogłyby być zaliczone do zakresu nauk teologicznych. Tam, gdzie to możliwe, opisy zawierają linki do publikacji pełnotekstowych, dostępnych w bibliotekach cyfrowych. Do opisów wprowadzane są śródtytuły artykułów, jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych. W opracowaniu przedmiotowym wykorzystywany jest język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Statystyka bazy na dzień 1.04.2011
Baza EBNT zawiera 62 748 opisów, w tym:

  • 57 841 artykułów ze 161 tytułów czasopism
  • 4 907 artykułów z 243 prac zbiorowych

Pochodzenie opisów bibliograficznych:

  • Biblioteka Narodowa - 56 454
  • Federacja „FIDES” - 6 294 

Bibliografia została uruchomiona 2 kwietnia 2011 roku - w 6. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

wejscie do bazy

opis bazy

lista zindeksowanych czasopism

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)