Wolumin (wolumen) (z łac. volumen – zwój) – podstawowa jednostka introligatorska, czyli pojedynczy fizyczny egzemplarz książki, tom w znaczeniu bibliotecznym.

Pojęcie woluminu nie jest związane z poszczególnymi tomami dzieła. Jeśli dzieło X zostało wydane w 5 tomach może składać się z jednego woluminu zawierającego w sobie wszystkie części lub z 5 woluminów, z których każdy zawiera w sobie jeden tom.

Żródlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolumin

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)