Jolanta Hibszer

 1. Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : zarys problematyki / Jolanta Hibszer // Fides. - 2013, nr 1, s. 89-102
 2. Gromadzenie czasopism w zbiorach Biblioteki Teologicznej / Jolanta Październiok // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 111-118

Barbara Kołodziej

 1. "Biskup August Hlond i jego diecezja. W rocznicę powstania administracji apostolskiej Śląska polskiego". Wystawa (Katowice, listopad 2012 - styczeń 2013 roku) / Barbara Kołodziej // Fides. - 2013, nr 2, s. 181-183
 2. "Czytanie jest modne!" Targi Książki (Katowice, 20-23 października 2011 r.) / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. - 2012, nr 1, s. 201-205
 3. "Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich". Konferencja (Katowice, 24 kwietnia 2013 roku) / Barbara Kołodziej // Fides. - 2013, nr 2, s. 212-217
 4. "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 15 marca 2012 r.) / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. - 2012, nr 2, s. 307-310.
 5. Kolekcja arcybiskupa Szczepana Wesołego - dar dla zbioru kościelnego Biblioteki Teologicznej / Barbara Kołodziej // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 143-147
 6. Konferencja Bezpieczeństwo w Bibliotece I (Chorzów, 31 stycznia 2014 r.) / Barbara Kołodziej // Nowa Bibl. - Nr 1 (2014), s. 227-231
 7. Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939) / Bogumiła Warząchowska. - Katow., 2012
  Rec. : Barbara Kołodziej // Fides. - 2013, nr 2, s. 175-180
 8. Ogólnopolska konferencja "Nowoczesne technologie w edytorstwie" / Barbara Kołodziej // Bibl. Nostra. - 2014, nr 2, s. 185-192
 9. Rok Rodziny w Metropolii Górnośląskiej : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Barbara Kołodziej, Eliza Lubojańska // Fides. - 2015, nr 1, s. 259-264
 10. Sprawozdanie z sesji naukowej "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012) / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2012, z. 2, s. 440-442
 11. Spuścizna naukowa księdza Remigiusza Sobańskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego : wstępna analiza / Barbara Kołodziej // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2013, z. 1, s. 202-207
 12. Wdrażanie systemu komputerowego PROLIB w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : zarys problematyki / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. - 2015, nr 1, s. 169-178
 13. Wojciech Kilar doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – wystawa tematyczna. / Barbara Kołodziej // FIDES. – 2013, nr 1, s. 165-173.
 14. Wystawa - bliżej książki, bliżej czytelnika w Bibliotece Teologicznej / B[arbara] Kołodziej // Nowa Bibl. - Nr 4 (2003), s. 12-15

Eliza Lubojańska

 1. "Benedykt XVI - teolog". Wystawa (Katowice, luty - marzec 2013 roku) / Eliza Lubojańska // Fides. - 2013, nr 2, s. 193-200
 2. "Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie" : Gliwice, 24-25 października 2013 r. / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 101 (2014), s. 399-405
 3. "Bibliotekarz obywatelem świata". Warsztaty językowe w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (Sosnowiec, 30 września 2011 r.) / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2012, nr 1, s. 211-214
 4. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci : na kanwie wystawy fotografii / Eliza Lubojańska // Fides. - 2015, nr 2, s. 207-215
 5. Digitalizacja : problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania biblitek cyfrowych oraz repozytoriów (Warszawa, 17 stycznia 2013 roku) : [sprawozdanie] / Eliza Lubojańska // Bibl. Nostra. - 2013, nr 3, s. 152-160
 6. "Gość Niedzielny" - charakterystyka dodatków do czasopisma w latach 1923-1939 / Eliza Lubojańska // Fides. - Nr 1/2 (2009), s. 149-165
 7. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów w Bibliotece Teologicznej ze środków Kurii Metropolitalnej w Katowicach / Eliza Lubojańska // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 30-49
 8. "Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?" I Międzynarodowa Konferencja "Pulsu Uczelni" (Opole, 4 kwietnia 2014 r.) / Eliza Lubojańska // Prz. Bibl. - 2014, z. 2, s. 246-249
 9. Muzeum Organów Śląskich / oprac. nauk. Lucjan Gembalski. - Katow., 2013 Rec. : Eliza Lubojańska // Bibl. Nostra. - 2013, nr 3, s. 183-185
 10. "Nasza Matka. Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach" w latach 2006-2015 / Eliza Lubojańska // Fides. - 2016, nr 2, s. 145-167
 11. Organizacja, kooperacja i inspiracja w bibliotekach za granicą / Eliza Lubojańska // Bibliotekarz. - 2015, nr 5, s. 34-36
 12. Publikacje pracowników Wydziału Teologicznego w bazie "Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego" / Eliza Lubojańska // Fides. - 2012, nr 2, s. 123-134
 13. Reklama książki i prasy na łamach "Gościa Niedzielnego" (1923-1939) / Eliza Lubojańska // Fides. - 2012, nr 1, s. 125-148
 14. Rok Rodziny w Metropolii Górnośląskiej : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Barbara Kołodziej, Eliza Lubojańska // Fides. - 2015, nr 1, s. 259-264
 15. Sprawozdanie z konferencji "Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej" : VI Konferencja Naukowa Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich (Wrocław, 5 grudnia 2014 roku) / Eliza Lubojańska // Fides. - 2015, nr 2, s. 253-257
 16. Strony WWW parafii jako źródło informacji o katolickiej prasie parafialnej w archidiecezji katowickiej : próba analizy formalno-wydawniczej / Eliza Lubojańska // Fides. - 2015, nr 2, s. 81-120
 17. Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 2, s. 89-102
 18. Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu w Padwie w ramach programu Erasmus+ / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Bibl. Nostra. - 2015, nr 2, s. 102-109
 19. Zagrożenia wobec małżeństwa i rodziny na łamach miesięcznika "W Drodze" w latach 1973-2010 / Eliza Lubojańska // Fides. - 2011, nr 1/2, s. 115-128
 20. Zakup literatury naukowej ze środków własnych i projektów badawczych (grantów) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Eliza Lubojańska // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 119-131
 21. "Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia". Omówienie serii wydawniczej / Eliza Lubojańska // Fides. - 2014, nr 2, s. 216-226
 22. Z wizytą we wschodniej Słowacji : wyjazd szkoleniowy do Preszowa w ramach programu Erasmus / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2015, nr 1, s. 229-238

Gabriela Łącka

 1. Bezpieczeństwo w Bibliotece 1. Konferencja na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : (Chorzów, 31 stycznia 2014 roku) / Gabriela Łącka // Fides. - 2014, nr 2, s. 235-240
 2. Błogosławiony Emil Szramek. Męczennik. Promocja książki : (Katowice, 5 listopada 2013 roku) / Gabriela Łącka // Fides. - 2014, nr 1, s. 257-260
 3. "Czytanie jest modne!" Targi Książki (Katowice, 20-23 października 2011 r.) / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. - 2012, nr 1, s. 201-205
 4. CINiBA - biblioteka otwarta. Sprawozdanie z uroczystego otwarcia. (Katowice, 12 października 2012 roku) / Gabriela Łącka // Fides. - 2013, nr 1, s. 228-232
 5. [Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego : recenzja] / Gabriela Łącka // Fides. - 2016, nr 1, s. 311-320
 6. Dary w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w aspekcie ochrony dziedzictwa narodowego / Gabriela Łącka // Fides. - 2011, nr 1/2, s. 72-92
 7. Księgarnia i Drukarnia Katolicka w świetle posługi biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1930-1939 / Gabriela Łącka // Fides. - Nr 1/2 (2009), s. 178-201
 8. Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju : konferencja - Katowice, 17 kwietnia 2014 roku / Gabriela Łącka // Fides. - 2015, nr 1, s. 272-276
 9. Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych : sprawozdanie z IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach / Gabriela Łącka // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 146-150
 10. Promocja periodyku popularnonaukowego o historii Górnego Śląska - "CzasyPismo" (Katowice, 20 lutego 2013 roku) / Gabriela Łącka // Fides. - 2013, nr 2, s. 189-192
 11. "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 15 marca 2012 r.) / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. - 2012, nr 2, s. 307-310.
 12. Rudolf Schnackenburg - biblista z Katowic. Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin biblisty : (17 stycznia 2014 roku. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) / Gabriela Łącka // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 101 (2014), s. 393-397
 13. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej : 1922-2008 / red. nauk. ks. Jerzy Myszor ; współpraca: ks. Damian Bednarski, Krzysztof Kanclerz, ks. Michał Kłakus, Gabriela Łącka, ks. Edward Nalepa. - Katowice : Księgarnia Świętego Jacka, 2009. - 482 s.
 14. Społeczno-kulturalny aspekt listów pasterskich i orędzi biskupa Stanisława Adamskiego publikowanych na łamach "Wiadomości Diecezjalnych" w latach 1930-1939 / Gabriela Łącka // Fides. - 2012, nr 2, s. 223-241
 15. Sprawozdanie z konferencji "Finanse bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury" - Katowice 15.01.2009 / Gabriela Łącka // Fides. - 2008, nr 1/2, s. 188-192
 16. Sprawozdanie z sesji naukowej "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012) / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2012, z. 2, s. 440-442
 17. Sprawozdanie z XIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych Fides (Katowice, 4-8. 09. 2007) / Gabriela Łącka // Fides. - 2007, nr 1/2, s. 232-237
 18. Wdrażanie systemu komputerowego PROLIB w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : zarys problematyki / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. - 2015, nr 1, s. 169-178
 19. Współpraca Biblioteki Teologicznej z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES / Gabriela Łącka // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 93-102
 20. XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach "Bibliotekarze w służbie człowieka i książki" : (Katowice, 17 maja 2014 r.) / Gabriela Łącka // Nowa Bibl. - Nr 2 (2014), s. 185-188
 21. "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku" : analiza zawartości / Gabriela Łącka // Fides. - 2015, nr 2, s. 135-148

Agata Muc

 1. Biblioteka wirtualna najnowszym osiągnięciem w procesie komputeryzacji bibliotek kościelnych / Agata Muc // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 37-46
 2. Bibliotheca Nostra : Śląski Kwartalnik Naukowy / red. nauk. Jolanta Gwioździk ; red. Maria Kycler, Agata Muc. - Nr 2 : Cenzura. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2013. - 155 s.
 3. Cenzura uprzednia w prawodawstwie kościelnym : zarys problematyki / Agata Muc // Bibl. Nostra. - 2013, nr 2, s. 38-49
 4. Dar księdza prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Agata Muc // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2013, z. 1, s. 208-215
 5. Działania promocyjne kościelnych bibliotek naukowych na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Agata Muc // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 98 (2012), s. 291-307
 6. "Gdzie jesteś, czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej." Konferencja (Gliwice, 29 września 2011 r.) / Agata Muc // Fides. - 2012, nr 1, s. 207-210
 7. Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – aspekt finansowy. / Agata Muc // Forum Bibliotek Medycznych - R. 6, nr 2 (2013), s. 377-391
 8. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym / red. Joanna Kamińska, Beata Żołędowska. - Warsz., 2009 Rec. : Agata Muc // Bibl. Nostra. - 2010, nr 2, s. 101-109
 9. Kościelne biblioteki wirtualne w Polsce / Agata Muc // PTINT, Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. - 2007, nr 1, s. 24-29
 10. Książka religijna w Internecie / Agata Muc // Fides. - 2005, nr 1/2, s. 132-138
 11. Majowe święto książki / Agata Muc // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2011, nr 9, s. 22-23
 12. "Pielgrzym" - miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach / Agata Muc // Fides. - 2014, nr 2, s. 73-88
 13. V kiermasz wydawców katolickich : Katowice 29-30 maja 2009 roku / Agata Muc // Bibl. Nostra. - 2009, nr 2, s. 122-124
 14. Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce / Agata Muc // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 15-29
 15. Sprawozdanie z konferencji "Finanse bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury" / Agata Muc // Bibl. Nostra. - 2009, nr 17, s. 39-41
 16. Szanse dla książki katolickiej / A[gata] Wojtasik // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2002, nr 6, s. 26-27
 17. Święto książki katolickiej : IX Targi Książki Katolickiej / Agata Wojtasik // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2003, nr 10, s. 14-15
 18. Targi wydawców katolickich jako forma promocji książki religijnej / A[gata] Muc // Fides. - 2004, nr 1/2, s. 93-99
 19. "Wiadomości Fary św. Barbary" - tygodnik parafii św. Barbary w Chorzowie / Agata Muc // Fides. - 2015, nr 1, s. 179-194
 20. "Wiadomości Kościelne. Kirchliche Nachrichten" parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej jako źródło do dziejów miasta i parafii w latach 1908-1911 / Agata Muc // Fides. - 2016, nr 2, s. 107-126
 21. Wpływ cenzury kościelnej na program wydawniczy Księgarni i Drukarni Katolickiej / Agata Muc // W : Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek). - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - s. 145-158
 22. Współczesne formy reklamy książki naukowej / A[gata] Muc // EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 2004, nr 8
 23. Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji : wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus / Agata Muc, Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2014, nr 2, s. 199-206
 24. Wyzwania współczesnego bibliotekarza - gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach (Katowice, 16-18 września 2013 roku) : [sprawozdanie] / Agata Muc // Bibl. Nostra. - 2013, nr 3, s. 164-169
 25. Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia : pobyt szkoleniowy Erasmus+ / Maria Kycler, Agata Muc, Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2015, nr 2, s. 92-101
 26. Zakup książek przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego / Agata Muc // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 88 (2007), s. 133-144

Ewa Sąsiadek

 1. "Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie" : Gliwice, 24-25 października 2013 r. / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 101 (2014), s. 399-405
 2. "Bibliotekarz obywatelem świata". Warsztaty językowe w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (Sosnowiec, 30 września 2011 r.) / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2012, nr 1, s. 211-214
 3. Bibliotekarze w służbie człowieka i książki. Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Federację Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach : (Katowice, 17 maja 2014 roku) / Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 2, s. 245-248
 4. Biblioteki kościelne na łamach "Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo zagraniczne" / Ewa Olszowy // Fides. - 2015, nr 1, s. 153-168
 5. Biblioteki kościelne na łamach naukowych czasopism diecezjalnych / Ewa Olszowy // Nowa Bibl. - 2012, nr 1 (10), s. 115-151
 6. "Biblioteki za granicą: organizacja - kooperacja - inspiracja" : VIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka : Katowice, 19 listopada 2014 r. / Ewa Olszowy // Bibl. Nostra. - 2014, nr 4, s. 152-156
 7. "Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej" : VI Konferencja Naukowa Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich (Wrocław, 5 grudnia 2014 r.) / Ewa Olszowy // Prz. Bibl. - 2015, z. 2, s. 247-25
 8. Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego / red. Waldemar Witold Żurek. - Lub., 2014. Rec. : Ewa Olszowy // Bibl. Nostra. - 2015, nr 1, s. 161-168
 9. Czasopisma z zakresu nauk teologicznych w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ) / Ewa Olszowy // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 108-139
 10. Dary autorskie dla Biblioteki Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1928-1939 : przyczynek do badań nad zawartością przedwojennego księgozbioru / Ewa Olszowy // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 100 (2013), s. 301-313
 11. Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. Rekonesans badawczy / Ewa Olszowy // Fides. - 2012, nr 1, s. 29-84
 12. Historyk w bibliotece / E[wa] Olszowy // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2003, nr 7, s. 21
 13. Kościół na Górnym Śląsku. 90. rocznica ustanowienia diecezji katowickiej. Wystawa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego : (Katowice, październik 2015 - maj 2016 roku) / Ewa Sąsiadek // Fides. - 2016, nr 2, s. 257-264
 14. "Ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły" : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Ewa Olszowy // Fides. - 2015, nr 2, s. 216-223
 15. Księgozbiór arcybiskupa Józefa Gawliny / Ewa Olszowy // W: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów. - Katowice : Wydawnictwo Emmanuel, 2015. - s. 193-215. - ISBN 978-83-63757-89-2
 16. Library Codes of Ethics Worldwide. Anthology = Verhaltensregeln fur Bibliothekare im internationalen Kontext. Eine Anthologie / [Ed. by] Zdzisław Gębołyś. - Berlin, 2012. Rec. : Ewa Olszowy // Prz. Bibl. - 2014, z. 2, s. 268-271
 17. Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Ewa Olszowy // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2006, z. 1, s. 178-190
 18. I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni "Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?" : (Opole, 4 kwietnia 2014 r.) / Ewa Olszowy // Nowa Bibl. - Nr 2 (2014), s. 167-171
 19. "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" : analiza zawartości / Ewa Sąsiadek // Fides. - 2016, nr 1, s. 177-196
 20. Recenzje publikacji bibliologicznych na łamach czasopisma "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" w latach 1959-2014 / Ewa Sąsiadek // Nasza Przeszł. - 2016, t. 125, s. 283-308
 21. Rok Wiary. Dokumenty i przewodniki po drodze wiary. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, kwiecień-sierpień 2013 roku) / Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 1, s. 246-250
 22. Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni. XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (Częstochowa, 18 września 2013 r.) / Ewa Olszowy // Nowa Bibl. - Nr 1 (2014), s. 217-222
 23. Sprawozdanie z Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Prawo autorskie w bibliotekach" : (Katowice, 24 luty 2010) / Ewa Olszowy // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 224-227
 24. Sprawozdanie z wystawy "Kościół na Górnym Śląsku a sztuka niezależna" / Ewa Olszowy // Bibl. Nostra. - 2010, nr 1, s. 97-102
 25. Strona WWW jako element systemu informacji o usługach dla czytelników na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Ewa Olszowy // Nowa Bibl. - Nr 2 (2014), s. 145-158
 26. Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 2, s. 89-102
 27. "Wielokulturowość Katowic" : IV Katowicka Konferencja Naukowa / Ewa Olszowy // Śl. Kwart. Hist. Sobótka. - 2005, nr 1, s. 113-115
 28. Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu w Padwie w ramach programu Erasmus+ / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Bibl. Nostra. - 2015, nr 2, s. 102-109
 29. Wymiana krajowa w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / E[wa] Olszowy // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 82 (2004), s. 177-186
 30. Wymiana zagraniczna w Bibliotece Teologicznej / Ewa Olszowy // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 132-142
 31. Wystawa "Ks. Jan Macha (1914-1942)" / Ewa Olszowy // W: Wiek XX - czas męczenników : w 100. rocznicę urodzin ks. Jana Machy. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2014. - s. 176-179
 32. Z wizytą we wschodniej Słowacji : wyjazd szkoleniowy do Preszowa w ramach programu Erasmus / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2015, nr 1, s. 229-238
 33. Źródła informacji wydawniczej o piśmiennictwie teologicznym wykorzystywane przy prowadzeniu wymiany w bibliotece teologicznej / Ewa Olszowy // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 135-145

Bogumiła Warząchowska

 1. "Corpus Christianorum" w zbiorach Biblioteki Teologicznej / Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 148-154
 2. "Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 15.01.2009 r.) / Bogumiła Warząchowska // Prz. Bibl. - 2009, z. 2, s. 239-244
 3. "Kościelne zbiory biblioteczne. Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania" : sympozjum naukowe Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL (Lublin, 24 września 2008) / Bogumiła Warząchowska // Prz. Bibl. - 2009, z. 1, s. 87-89
 4. Absolwenci bibliotekoznawstwa o sobie / Maria Kalczyńska, Sylwia Błaszczyk, Bogumiła Warząchowska, Eugenia Wojak-Kwoka, Bernard Kwoka // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2005, Wyd. Spec., s. 11 Wydanie specjale do Gazety Uniwersyteckiej nr 7 z 2005 r.
 5. Alfabetyczny spis pracowników bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2007 / Anna Kwiecień, Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008. - s. 362-373 Tekst został zamieszczony w części : Bibliotekarz wobec przeszłości
 6. Bibliografia historii Śląska 2003 / oprac. Peter Garbers. - Marburg, 2012 Rec. : Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 2014, nr 1, s. 33-35
 7. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. - Warsz., 2013
  Rec. : Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2014, nr 2, s. 213-217
 8. Bibliotekarze strażnicy słowa Maryi / Bogumiła Warząchowska // Gość Niedz. - 2002, nr 24, s. 23
 9. Bibliotekarze - strażnicy słowa u Maryi / Bogumiła Warząchowska // W: Duszpasterstwo Bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2014. - s. 101-103
 10. Bibliotekarze w służbie człowieka i książki / Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 2014, [nr] 9, s. 40-42
 11. Biblioteki klasztorne na łamach "Naszej Przeszłości" : zarys problematyki / Bogumiła Warząchowska // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 96 (2011), s. 195-207
 12. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność / red. ks. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - 183 s. - (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 47)
 13. Biblioteki parafialne : za przykładem ks. Emila Szramka / Bogumiła Warząchowska // Gość Niedz. - 1998, nr 3, s. 19
 14. Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane zagadnienia. - Katow., 2010. - T. 1 / pod red. Zdzisława Gębołysia. T. 2 / pod red. Ireny Sochy Rec. : Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2010, nr 2, s. 112-119
 15. Biblioteki Towarzystwa Czytelń Ludowych w województwie śląkim w latach 1922-1939 : współpraca z Kościołem katolickim / Bogumiła Warząchowska // W: Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - s. 100-118
 16. Czy istnieje środowisko bibliotekarzy? : głos w dyskusji / Bogumiła Warząchowska // EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 1999, nr 1
 17. Czytaj na Wita Stwosza / Bogumiła Warząchowska // Gość Niedz. - 2002, nr 5, s. 23
 18. Dary biskupa Stefana Cichego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // W: Gratias agamus Domino Deo nostro : księga honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 2006-2013. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2014. - s. 289-297
 19. Dary w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 89 (2008), s. 397-406
 20. Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2013, nr 3, s. 119-132
 21. Dorobek naukowo-badawczy bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako element komunikacji spolecznej / Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska // Nowa Bibl. - Nr 2 (2010), s. 119-145
 22. Doskonalenie zawodowe w bibliotece naukowej / Bogumiła Warząchowska // EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 2002, nr 8
 23. Duszpasterstwo Bibliotekarzy / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2003, nr 1/2, s. 200-205
 24. Duszpasterstwo Bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki / pod red. Jana Malickiego, Henryka Olszara, Bogumiły Warząchowskiej. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2014. - 193 s.
 25. Duszpasterstwo bibliotekarzy / Bogumiła Warząchowska // W: Duszpasterstwo Bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2014. - s. 105-108
 26. Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2006. nr 2, s. 438-445
 27. Dzieje książek skonfiskowanych w roku 1960 w Bibliotece Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie / B[ogumiła] Warząchowska // Stud. Mater. Dziejów Śl. - T. 26 (2005), s. 222-229
 28. Ekspozycje zbiorów Biblioteki Teologicznej / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2007, nr 1/2, s. 80-89
 29. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES (Katowice) / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2009, z. 1, s. 279-281
 30. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES (Katowice) / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2009, z. 1, s. 279-281
 31. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w Katowicach / Bogumiła Warząchowska . - (Informacje) // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 3, s. 21
 32. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w przeddzień jubileuszu 25-lecia / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2014, nr 2, s. 73-89
 33. Formy pracy z czytelnikiem w katalogach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego / Maria Gacińska, Bogumiła Warząchowska // PTINT, Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. - 2001, nr 3, s. 46-49
 34. Formy współpracy Biblioteki Teologicznej w środowisku lokalnym / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2005, nr 1/2, s. 24-36
 35. Gromadzenie darów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // Nowa Bibl. - 2000, nr 1/2, s. 13-17
 36. Informatory biblioteczne formą promocji Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2007, no. 4, s. 17-32
 37. IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2007, z. 2, s. 496-498
 38. IX Kiermasz Wydawców Katolickich (Katowice, 24-25 maja 2013 roku) / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2013, nr 2, s. 218-224
 39. Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich / Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 2013, nr 9, s. 28-31
 40. Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2010, z. 2, s. [354]-367
 41. Koszty osobowe bibliotek akademickich w aspekcie awansu zawodowego pracowników / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2008, nr 1/2, s. 40-58
 42. "Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" : Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2014, nr 2, s. 171-178
 43. Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939) / Bogumiła Warząchowska. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2012. - 316 s. - (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 72)
 44. Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // W: Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - s. 280-301. 
 45. Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje / red. nauk. Antoni Barciak. - Katow., 2013
  Rec. : Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2013, nr 3, s. 173-177
 46. Kulturotwórcza rola czasopism diecezji katowickiej w latach 1922-1939 / Bogumiła Warząchowska // W: Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. - T. 3. - s. 507-523
 47. Nauczanie świętego Jana Pawła II w edukacji i bibliotece. Sympozjum w Roku św. Jana Pawła II : (Katowice, 19 listopada 2015 roku) / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2016, nr 1, s. 333-338
 48. "Nowa Biblioteka. New Library. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego". 1988-2001. ISSN 1505-4195 "Nowa Biblioteka. New Library. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego". 2010-2011. ISSN 1505-4195
  Rec. : Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2012, nr 1, s. 117-121
 49. Nowa forma, nowa oferta wydawnicza : III Kiermasz Wydawców Katolickich i Międzynarodowe Targi Książki SILESIA BOOK / Bogumiła Warząchowska . - (Informacje) // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 10, s. 27
 50. Odbiór lektury w nauczaniu języka polskiego w szkole / Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 7/8, s. 11-13
 51. Organizacja pracy oświatowej Towarzystwa Czytelń Ludowych w województwie śląskim w latach 1923-1939 / Bogumiła Warząchowska // Nowa Bibl. - Nr 1 (2011), s. 65-78
 52. Otwórzmy szerzej drzwi bibliotek / Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2002, nr 2, s. 13-15
 53. Pielgrzymowanie - nowa forma integracji środowiska bibliotekarskiego / Bogumiła Warząchowska // EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 2003, nr 7
 54. Pielgrzymowanie - nowa forma integracji środowiska bibliotekarskiego / Bogumiła Warząchowska // W: Duszpasterstwo Bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2014. - s. 105-108
 55. Powrót aresztowanych książek / Bogumiła Warząchowska // Gość Niedz. - 2004, Dod. Spec., s. 3. Wydanie specjalne do Gościa Niedzielnego nr 43 z 2004 r.
 56. Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - s. 236-248
 57. Promocja zbiorów Biblioteki Teologicznej w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 150-168
 58. Protokół z obrad XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych Fides (Olsztyn 7.10.2010) / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2009, nr 1/2, s. 258-263
 59. Przygotowanie absolwentów szkół średnich do korzystania z biblioteki naukowej / Maria Gacińska, Bogumiła Warząchowska // Porad. Bibl. - 1999, nr 7/8, s. 8-10
 60. Przysposobienie biblioteczne w szkole wyższej / Maria Gacińska, Bogumiła Warząchowska // Nowa Bibl. - 1998, nr 2, s. 19-21
 61. Rok Świętego Pawła w dysertacjach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2009, nr 1/2, s. 130-143
 62. Selekcja i preselekcja zbiorów w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 104-114
 63. Selekcja zbiorów i gospodarka drukami zbędnymi w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 6, s. 9-12
 64. Skarby w książnicach : księgozbiory klasztorne i kościelne w Bibliotece Teologicznej / Bogumiła Warząchowska . - (Informacje) // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 6, s. 26
 65. Sprawności czytelnicze studentów w ocenie nauczycieli akademickich a oferta dydaktyczna biblioteki uczelnianej / Maria Gacińska, Bogumiła Warząchowska // PTINT, Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. - 2002, nr 3/4, s. 38-41
 66. Sprawozdanie z XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2009, nr 3/4, s. 70-75
 67. Stara biblioteka nowego wydziału Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 2002, nr 6
 68. Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych / red. nauk. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński. - Warsz., 2012
  Rec. : Bogumiła Warząchowska // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 98 (2012), s. 487-491
 69. Szkolne rekolekcje wielkopostne : klasy IV-VI / B[ogumiła] Warząchowska, K. Cichoń, M. Niewęgłowski, P. Łazarski // W: Rekolekcje szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjum. - Katowice : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - s. 35-46
 70. Środki społecznego przekazu w świetle dokumentów diecezji katowickiej okresu międzywojennego / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2012, nr 1, s. 149-166
 71. Święty Wawrzyniec patron bibliotekarzy / Teresa Kunikowska. - Słupsk, 2008
  Rec. : Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 241-244
 72. Święty Warzyniec patron bibliotekarzy / Bogumiła Warząchowska // W: Duszpasterstwo Bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2014. - s. 151-154
 73. Uwarunkowania motywacji czytelniczych studentów / Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 1996, [nr] 11, s. 10-13
 74. VI Powiatowa Konferencja Regionalna "Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku" (Pławniowice, 16 X 2014 r.) / Bogumiła Warząchowska // Nasza Przeszł. - 2014, t. 122, s. 233-237
 75. W uznaniu zasług / Bogumiła Warząchowska // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2013, nr 2, s. 8 Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną i Księgarnię św. Jacka
 76. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : (Zakroczym, 8-10 września 2008 r.) / Bogumiła Warząchowska // Prz. Bibl. - 2008, z. 4, s. 690-692
 77. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Tarnów 15-17 września 2014) / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2014, nr 3, s. 142-145
 78. Wczesna Komunia święta / Bogumiła Warząchowska // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 6, s. 25-26
 79. "Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae" : sprawozdanie z uroczystości (WTl UŚ, Katowice, 18.06.2012) / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2012, z. 2, s. 443-445
 80. Wpływ biblioteki i bibliotekarza na motywację czytelniczą studentów / Bogumiła Warząchowska // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 3, s. 9-11
 81. Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji : wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus / Agata Muc, Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2014, nr 2, s. 199-206
 82. Wydatki personalne i rzeczowe biblioteki / Bogumiła Warząchowska // W: Finanse w bibliotece : praktyczny poradnik dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., 2008
 83. Wyrosła z dobrego drzewa / Bogumiła Warząchowska // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2002, nr 6, s. 26-27
 84. Wystawa naukowej książki zagranicznej w Bibliotece Teologicznej / Bogumiła Warząchowska // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2003, nr 4, s. 9-10
 85. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum Papieskiej Biblioteki Misyjnej Citta del Vaticano : Oblicza ewangelizacji Afryki / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2009, nr 2, s. 125-129
 86. Wystawy, kiermasze, targi : książki do nas czy my do książek / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2004, nr 1/2, s. 86-92\
 87. Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia : pobyt szkoleniowy Erasmus+ / Maria Kycler, Agata Muc, Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2015, nr 2, s. 92-101
 88. Z Wydziału Teologicznego do Spodka / Bogumiła Warząchowska . - (Nowości) // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 8, s. 30
 89. Zarządzanie własnością intelektualną : sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2012, nr 3, s. 107-110
 90. Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych : seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych : Warszawa, 16 lipca 2013 r. / Bogumiła Warząchowska // Prz. Bibl. - 2013, z. 4, s. 499-502
 91. Zasoby archiwalno-biblioteczne Archiwum Redakcji "Gościa Niedzielnego / Janina Dłużyńska, Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2010, nr 3/4, s. 91-98
 92. Zbiory Biblioteki Teologicznej w służbie społeczności akademickiej / Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008. - s. 327-340 Tekst został zamieszczony w części : Kolekcje i warsztaty bibliotek specjalistycznych

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...