Studia z historii Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku:

księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Myszorowi,

pod red. Damiana Bednarskiego, Adama Dziuroka, Beaty Piechy-van Schagen

Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Księgarnia św. Jacka, 2020, ss. 407 

 

 

Spis treści:

Tabula Gratulatoria, s. 5

Bibliografia prac księdza profesora Jerzego Myszora, s. 7

 • Słowo wstępne Arcybiskupa Katowickiego, s. 27
 • Bronisław Czaplicki, Służba kapłańska ojca Stefana Brzozowskiego OFM na Śląsku w latach 1843–1851, s. 31
 • Anita Palimąka, Ksiądz Grzegorz Augustynik jako pomost między Zagłębiem a Śląskiem, s. 55
 • Beata Piecha-van Schagen, Suplikacje górnośląskiego żołnierza. O religijności codziennej na frontach I wojny światowej, s. 75
 • Dorota Kurpiers, Problem małżeństw mieszanych na Górnym Śląsku w świetle anonsów matrymonialnych na łamach „Der Oberschlesiche Wanderer”, s. 104
 • Michał Kłakus, Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w świetle publikacji codziennej prasy francuskiej w okresie „dziwnej wojny”, s. 117
 • Jacek Żurek, Biskup Gawlina jedzie do Rosji, s. 137
 • Damian Bednarski, Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina i prezydent Katowic Adam Kocur w służbie Kościołowi i ojczyźnie, s. 177
 • Adam Wodarczyk,  Wiara konsekwentna czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, s. 195
 • Grzegorz Olszowski, Formacja stała duchowieństwa diecezji katowickiej w latach 1922–1985, s. 219
 • Joanna Pakuza, Z Górnego Śląska na Warmię, „skrótem” przez Syberię, Iran i południową Afrykę. Losy siostry Krystyny Kępińskiej OCD jako symbol polskiej odysei XX wieku. Analiza wspomnień z uwzględnieniem kontekstu wokacyjnego, s. 241
 • Halina Dudała, Między wyczekiwaniem, nadzieją i lękiem… Losy wileńskiego konwentu sióstr wizytek w latach 1939–1957, s. 257
 • Agata Mirek, Zakonnice aresztowane w PRL, s. 273
 • Tomasz Kowalczyk, Kontakty Łużyczan z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1966–1989, s. 307
 • Kornelia Banaś, Anonimy jako forma oporu wobec rządów wikariusza kapitulnego księdza Jana Piskorza w diecezji katowickiej w latach 1955–1956, s. 323
 • Adam Dziurok, „Nasz pielgrzym piekarski został Papieżem”. Reakcje na wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża na terenie diecezji katowickiej (w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa oraz administracji wyznaniowej), s. 341
 • Anna Mroczek, Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej znakiem Wilnian, s. 359

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 26(2020), nr 1(50)

 • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

  Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

  ...