Adam Dziurok, Jerzy Myszor

Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia

Warszawa-Katowice : IPN, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, 2020, ss. 248

 

 

Relacje Wyszyński - diecezja katowicka były najbardziej intensywne w kilku okresach: wysiedlenia biskupów śląskich i procesie instalacji wikariusza kapitulnego (1952-1953), w okresie odwilży październikowej oraz w momencie zakłócenia peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej (1967 r.).  Śląsk Czarny, jak prymas określał górnośląski okręg przemysłowy, odwiedził w sumie osiem razy, pozostawiając po sobie kazania, przemówienia i wypowiedzi. Stanowią one do dziś cenne przesłanie, które wymaga dogłębnego studiowania i refleksji.

Publikacja składa się z dwóch części; w pierwszej zostały omówione w układzie chronologicznym kontakty, wizyty, wystąpienia kard. Wyszyńskiego na Górnym Śląsku; w drugiej części zamieszczono dokumenty źródłowe związane z pobytem kard. S. Wyszyńskiego na Śląsku. Publikacja wpisuje się w planowaną uroczystość beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • R. 26(2020), nr 1(50)

  • Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

    Aktualizacja - 8 VI 2020:W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu –

    ...