Zapraszamy na prezentację i promocję serii wydawniczej

„Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku”

W latach 2013-2018 w ramach serii „Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” wydano 23 tomy wydawnictw źródłowych

Zapraszamy na spotkanie promocyjne, które odbędzie się w Sali:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, przy ul. Bankowa 11a (parter, kawiarnia).

                                

14 listopada 2018 roku (środa), godz. 14.00

W 1920 roku na Górnym Śląsku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, którego korzeni należy szukać w różnych inicjatywach oświatowych i naukowych końca XIX wieku. Wśród członków założycieli znajdujemy kilka osób zasłużonych dla rozwoju oświaty na Śląsku, w tym: ks. Teodora Kubinę, Konstantego Prusa i ks. Emila Szramka. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku do wybuchu wojny wydało sześć tomów “Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” oraz pięć tomów wydawnictw źródłowych w serii pod nazwą „Fontes”.

 

Właśnie do tej serii wydawniczej postanowiło nawiązać grono historyków skupionych przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum Archidiecezjalnego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach inicjując nową serię wydawniczą pt. “Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” 

Dyskusję nad wydawnictwami źródłowymi skierowanymi do specjalistów i miłośników historii regionalnej poprowadzi: dr Andrzej Grajewski, redaktor “Gościa Niedzielnego”

W dyskusji udział wezmą:

-ks. dr hab. Jacek Kempa prodziekan ds. Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

-prof. UKSW dr hab. Adam Dziurok  naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych

-ks. prof. Jerzy Myszor – redaktor serii

                                                                                                         

                                                                                                          Telefon kontaktowy: 32 257 20 73

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 24(2018), nr 1(46)

 • 24. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 24. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Katowicach w dniach 4-6 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Uczestnicy będą zakwaterowani w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obrady będą mieć miejsce w tymże seminarium oraz na Wydziale

  ...
 • Odnowiony Statut „Fides”

  Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

  ...