Monika Czarnuch  

Ewangelia Marka  w Komentarzu Teofylakta 

Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2018,  ss. 216

 

Wyjaśnienie do Ewangelii Marka napisane na przełomie XI i XII wieku przez Teofylakta – bizantyjskiego arcybiskupa Ochrydy – jest pierwszym zachowanym greckim (a więc odpowiadającym językowi oryginału) komentarzem do całości dzieła Markowego. Na taki komentarz wspomniana Ewangelia z różnych względów czekać musiała ponad tysiąc lat. Podejmując badania nad wspomnianym tekstem Teofylakta, autorka – dr Monika Czarnuch – stawia sobie za cel zbadanie wartości Wyjaśnień, poznanie motywacji zajęcia się przez bizantyjskiego duchownego niekomentowaną wcześniej Ewangelią oraz porównanie jego komentarza z interpretacjami niektórych perykop Ewangelii Markowej obecnymi u wcześniejszych autorów.

Książka jest uzupełnioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej 5 czerwca 2017 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...