De profundis ad Te clamamus. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983-2016).

Edycja źródeł z komentarzem.

Ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta

Katowice 2017

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)