Historia monastycyzmu orientalnego

W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863 –1941

Redakcja: Andrzej Uciecha

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 16

Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2014

Spis treści:

Wprowadzenie
1. Ludmiła Lach-Bartlik, Ks. dr Stefan Siwiec (1863 –1941). Osoba i twórczość
2. Wincenty Myszor, Ks. dr Stefan Siwiec jako badacz wschodniego monastycyzmu
3. Janusz Królikowski, Monastycyzm egipski w ujęciu ks. Stefana Siwca. Das Ascetentum der drei ersten christlichen Jahrhunderte und das ägyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert
4. Leon Nieścior, Monastycyzm palestyńsko-synajski w ujęciu ks. Stefana Siwca. Das Mönchtum auf Sinai und in Palästina im vierten Jahrhundert
5. Jan W. Żelazny, Monastycyzm syryjski i mezopotamski w ujęciu ks. Stefana Siwca. Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persien vierten Jarhundert
6. Arkadiusz Jasiewicz, Św. Teodor Studyta jako reformator życia monastycznego w ujęciu ks. Stefana Siwca
Aneks I
Bibliografia ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz)
S. Schiwietz, De S. Theodoro Studita, reformatore monachorum Basilianorum
S. Schiwietz, Die Eschatologie des heiligen Johannes Chrysostomus und ihr Verhältnis zu der origenistischen
S. Siwiec, Dotąd nieuwzględnione świadectwo dotyczące sakramentu olejem namaszczenia. Dogmatyczno-historyczny przyczynek z historii Kościoła egipskiego
S. Siwiec, Nowy sposób wyjaśnienia tekstu 1 Kor 7, 36–38
Aneks II
Felix Hasse, Zadania nauczyciela historii Kościoła według profesora Maxa Sdralka

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)