Wiek XX – czas męczenników.
W 100. rocznicę urodzin ks. Jana Machy, 

Seria: Biblioteka Teologiczna, nr 20.

Damian Bednarski (red.),
Księgarnia Św. Jacka, 2014


Na publikację składają się poszerzone i uzupełnione wersje wystąpień prelegentów występujących podczas sesji naukowej zorganizowanej 27 marca 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Znalazły się w niej również tłumaczenia niedawno odnalezionych w niemieckich archiwach dokumentów dotyczących uwięzienia ks. Jana Machy oraz sprawozdania z wystaw poświęconych temu kapłanowi.

SPIS TREŚCI:


Wstęp                                                                                               

Vorwort

Premessa

Introduction

MĘCZEŃSTWO W UJĘCIU HISTORYCZNYM I PRAWNYM

Pojecie męczeństwa w Kościele pierwszych wieków i u Ojców Kościoła – ks. dr Adam Tondera

Postawa przebaczenia prześladowcom w praktyce beatyfikacyjnej orzekania męczeństwa – Szczepan T. Praskiewicz OCD

Proces kanonizacyjny męczennika na etapie diecezjalnym według obecnego prawodawstwa kościelnego – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal

Pojecie in odium fidei – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal

PRZEŚLADOWANIA DUCHOWIEŃSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Sądownictwo karne na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej – Ewa Koj

Straty w szeregach duchowieństwa diecezji katowickiej w okresie drugiej wojny światowej – ks. dr Henryk Olszar

„Życzeniem moim było pracować dla Niego...”. Ks. Jan Macha (1914–1942) – ks. dr Damian Bednarski

Joachim Gürtler (1918–1942) – ks. Bartłomiej Bober

ŹRÓDŁA

Nr 1. Akt oskarżenia ks. Jana Machy

Nr 2. Wyrok wydany na ks. Jana Machę (17 VII 1942)

MATERIAŁY RÓŻNE

„Życzeniem moim było pracować dla Niego...”. Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Machy (1914–1942) – dr Jacek Kurek

Wystawa „Ks. Jan Macha (1914–1942)” – Ewa Olszowy

Der Diener Gottes Jan Macha (1914–1942)

Servo di Dio don Jan Macha (1914–1942)

Priest Jan Macha the servant of God (1914–1942)

Noty o autorach

Wykaz zdjęć

Zdjęcia                                                                                              

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)