Biblioteka Teologiczna w ostatnim czasie powiększyła swoje zbiory o kolejną zagraniczną kolekcję (ok. 13.000 vol.):

  • dar ś.p. Jana Janusa Krasnodębskiego (1930-2013) - księgozbiór polonijny, emigracyjny, otrzymany za pośrednictwem Ks. Abp. Szczepana Wesołego oraz dzięki uprzejmości i pomocy ks. Stefana Wylężka, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. 

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)