Prawo do zapisu do biblioteki a tym samym wypożyczania zbiorów na zewnątrz posiadają:

 • studenci, pracownicy i emeryci Uniwersytetu Śląskiego,
 • osoby duchowne i zakonne z terenu Archidiecezji Katowickiej.

Zapisy odbywają się w Wypożyczalni w godzinach:
       Poniedziałek – Czwartek    8:30 – 15:30
       Piątek    9:00 – 17:00

Dokumenty wymagane do zapisu:

Warunkiem zapisu do Biblioteki Teologicznej jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego stronie CINIBA (formularz wypełniają jedynie osoby, które nigdy nie wypożyczały w sieci UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów oraz osoby duchowne i zakonne, pozostali czytelnicy aktywują kartę / legitymację w Wypożyczalni BTL), dowód osobisty oraz:

 • dla studentów i doktorantów UŚ - legitymacja studencka/doktoranta oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr
 • dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ - karta słuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa
 • dla pracowników UŚ - zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza
 • dla emerytów UŚ - zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę
 • dla osób zakonnych - zaświadczenie o przynależności do danego zgromadzenia

Okres wypożyczenia książek:

 • Studenci UŚ 15 woluminów na 8 tygodni (w tym podręczniki na 26 tygodni, nuty na 52 tygodni)
 • Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów UŚ 20 woluminów na 8 tygodni
 • Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 15 woluminów na 8 tygodni
 • Słuchacze studiów podyplomowych UŚ 20 woluminów na 8 tygodni
 • Słuchacze studiów doktoranckich UŚ 20 woluminów na 8 tygodni
 • Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ 30 woluminów na 8 tygodni
 • Pozostali pracownicy UŚ 15 woluminów na 8 tygodni
 • Emeryci UŚ woluminów na 8 tygodni
 • Osoby duchowne i zakonne 5 woluminów na tygodni

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)