Biblioteka

Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność / red. ks. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - 183 s. - (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 47)

Czytaj na Wita Stwosza / Bogumiła Warząchowska // Gość Niedz. - 2002, nr 5, s. 23

Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2006. nr 2, s. 516-528

Działania promocyjne kościelnych bibliotek naukowych na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Agata Muc // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 98 (2012), s. 291-307

Formy współpracy Biblioteki Teologicznej w środowisku lokalnym / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2005, nr 1/2, s. 24-36

Komputeryzacja Biblioteki Teologicznej : stan obecny i perspektywy rozwoju / Andrzej Jurek // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 103-110

Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // W: Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - s. 280-301. - ISBN 978-83-8012-329-8

 

Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - s. 236-248

Stara biblioteka nowego wydziału Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 2002, nr 6

Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 2, s. 89-102

Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji : wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus / Agata Muc, Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2014, nr 2, s. 199-206

Współpraca Biblioteki Teologicznej z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES / Gabriela Łącka // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 93-102

Wyrosła z dobrego drzewa / Bogumiła Warząchowska // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2002, nr 6, s. 26-27

Zbiory

"Corpus Christianorum" w zbiorach Biblioteki Teologicznej / Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 148-154

Dar księdza prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Agata Muc // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2013, z. 1, s. 208-215

Dary autorskie dla Biblioteki Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1928-1939 : przyczynek do badań nad zawartością przedwojennego księgozbioru / Ewa Olszowy // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 100 (2013), s. 301-313

Dary biskupa Stefana Cichego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // W: Gratias agamus Domino Deo nostro : księga honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 2006-2013. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2014. - s. 289-297

Dary w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / Bogumiła Warząchowska // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 89 (2008), s. 397-406

Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego : rekonesans badawczy / Ewa Olszowy // Fides. - 2012, nr 1, s. 29-84

Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. - 2013, nr 3, s. 119-132

Dzieje książek skonfiskowanych w roku 1960 w Bibliotece Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie / Bogumiła Warząchowska // Stud. Mater. Dziejów Śl. - T. 26 (2005), s. 222-229

Ekspozycje zbiorów Biblioteki Teologicznej / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2007, nr 1/2, s. 80-89

Gromadzenie czasopism w zbiorach Biblioteki Teologicznej / Jolanta Październiok // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 111-118

Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów w Bibliotece Teologicznej ze środków Kurii Metropolitalnej w Katowicach / Eliza Lubojańska // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 30-49

Kolekcja arcybiskupa Szczepana Wesołego - dar dla zbioru kościelnego Biblioteki Teologicznej / Barbara Kołodziej // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 143-147

Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2010, z. 2, s. [354]-367

Listy pasterskie Biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / ks. Henryk Olszar // Fides. - 2011, nr 1/2, s. 93-98

Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Ewa Olszowy // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2006, z. 1, s. 178-190

Powrót aresztowanych książek / Bogumiła Warząchowska // Gość Niedz. - 2004, Dod. Spec., s. 3

Promocja zbiorów Biblioteki Teologicznej w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2010, nr 1/2, s. 150-168

Selekcja i preselekcja zbiorów w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Bogumiła Warząchowska // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 104-114

Skarby w książnicach : księgozbiory klasztorne i kościelne w Bibliotece Teologicznej / Bogumiła Warząchowska . - (Informacje) // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 6, s. 26

Spuścizna naukowa księdza Remigiusza Sobańskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego : wstępna analiza / Barbara Kołodziej // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2013, z. 1, s. 202-207

Wśród starodrukowych edycji Biblii w zbiorach Biblioteki Teologicznej w Katowicach. (Cz. 1) // Weronika Pawłowicz // Fides. - 2012, nr 2, s. 135-147

Wymiana krajowa w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / Ewa Olszowy // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 82 (2004), s. 177-186

Wymiana zagraniczna w Bibliotece Teologicznej / Ewa Olszowy // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 132-142

Zakup książek przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego / Agata Muc // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 88 (2007), s. 133-144

Zakup literatury naukowej ze środków własnych i projektów badawczych (grantów) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowcach / Eliza Lubojańska // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność. - Katowice : Księgarnia świętego Jacka, 2009. - s. 119-131

Zbiory Biblioteki Teologicznej w służbie społeczności akademickiej / Bogumiła Warząchowska // W: Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008. - s. 327-340

Źródła informacji wydawniczej o piśmiennictwie teologicznym wykorzystywane przy prowadzeniu wymiany w Bibliotece Teologicznej / Ewa Olszowy // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 135-145

Wydarzenia

"Benedykt XVI - teolog". Wystawa (Katowice, luty - marzec 2013 roku) / Eliza Lubojańska // Fides. - 2013, nr 2, s. 193-200

Bibliotekarze w służbie człowieka i książki. Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Federację Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach : (Katowice, 17 maja 2014 roku) / Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 2, s. 245-248

"Biskup August Hlond i jego diecezja. W rocznicę powstania administracji apostolskiej Śląska polskiego". Wystawa (Katowice, listopad 2012 - styczeń 2013 roku) / Barbara Kołodziej // Fides. - 2013, nr 2, s. 181-183

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w Katowicach / Bogumiła Warząchowska . - (Informacje) // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 3, s. 21

"Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 15.01.2009 r.) / Bogumiła Warząchowska // Prz. Bibl. - 2009, z. 2, s. 239-244

IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych / Bogumiła Warząchowska // Śl. Stud. Hist.-Teol. - 2007, z. 2, s. 496-498

"Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich". Konferencja (Katowice, 24 kwietnia 2013 roku) / Barbara Kołodziej // Fides. - 2013, nr 2, s. 212-217

Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych : sprawozdanie z IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach / Gabriela Łącka // Fides. - 2006, nr 1/2, s. 146-150

Rok Wiary. Dokumenty i przewodniki po drodze wiary. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, kwiecień-sierpień 2013 roku) / Ewa Olszowy // Fides. - 2014, nr 1, s. 246-250

Rudolf Schnackenburg - biblista z Katowic. Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin biblisty : (17 stycznia 2014 roku. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) / Gabriela Łącka // Arch. Bibl. Muz. Kośc. - T. 101 (2014), s. 393-397

Sprawozdanie z konferencji "Finanse bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury" / Agata Muc // Bibl. Nostra. - 2009, nr 17, s. 39-41

Sprawozdanie z konferencji "Finanse bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury" - Katowice 15.01.2009 / Gabriela Łącka // Fides. - 2008, nr 1/2, s. 188-192

Sprawozdanie z XIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych Fides (Katowice, 4-8. 09. 2007) / Gabriela Łącka // Fides. - 2007, nr 1/2, s. 232-237

Sprawozdanie z wystawy "Kościół na Górnym Śląsku a sztuka niezależna" / Ewa Olszowy // Bibl. Nostra. - 2010, nr 1, s. 97-102

Wystawa - bliżej książki, bliżej czytelnika w Bibliotece Teologicznej / Barbara Kołodziej // Nowa Bibl. - Nr 4 (2003), s. 12-15

Wystawa naukowej książki zagranicznej w Bibliotece Teologicznej / Bogumiła Warząchowska // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2003, nr 4, s. 9-10

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...