KATALOGI I MULTIWYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Teologiczne

Ogólne

BIBLIOTEKI CYFROWE (WYBÓR)

Kościelne

Inne

Repozytoria

INNE BAZY DANYCH

INNE ŹRÓDŁA TEOLOGICZNE

PRZYDATNE LINKI TEOLOGICZNE (DOGMATYKA)

CZASOPISMA

Teologia dogmatyczna

1. Roczniki Teologii Dogmatycznej (poprzednio z. 2 Roczników Teologicznych)

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=6fc2e677-68fc-4a7a-9711-f496f65fda31 (pełny dostęp do tekstów za lata 2010-2012)

http://www.kul.pl/roczniki-teologii-dogmatycznej,15000.html

http://www.ict.kul.eu/ictart.html?op=1&id=217

2. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=f624d99e-ab2d-4ff4-a4b9-aa52ac905686 (pełny dostęp do tekstów za lata 2010-2012)

http://www.kul.pl/roczniki-teologii-fundamentalnej-i-religiologii,14999.html (spisy treści)

3. Teologia w Polsce

http://www.kul.pl/teologia-w-polsce,15001.html

http://dogmatyka.pl/TwP/

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=61efb5c6-9a21-46c8-8113-7077bb272b59

4. Teologia Dogmatyczna UAM

Tomizm

1. Przegląd Tomistyczny

http://www.it.dominikanie.pl/przeglad/

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/results?action=SearchAction&skipSearch=true&mdirids=1&server%3Atype=both&tempQueryType=-3&encode=false&isExpandable=on&isRemote=off&roleId=-3&queryType=-3&dirids=1&rootid=321&query=przegl%3Fd+Tomistyczny++rocznik+po%3Fwi%3Fcony+historii&localQueryType=-3&remoteQueryType=-2

2. Rocznik Tomistyczny

Mariologia

1. Ephemerides Marianorum

2. Salvatoris Mater

Pozostałe

1. Ateneum Kapłańskie

http://web.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/

http://www.wbc.poznan.pl/publication/157077 (pełny dostęp do wybranych przedwojennych roczników)

2. Collectanea Theologica

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/taxonomy/term/12

3. Communio

http://www.communio.pl/

4. Studia Bobolanum

http://www.bobolanum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=206

5. Studia Gnesnensia

http://studiagnesnensia.archidiecezja.pl/ (pełne teksty za lata 1999-2012)

6. Studia Theologica Varsaviensia

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/taxonomy/term/23

7. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_ssht/

8. Teologia i Człowiek

http://www.teologiaiczlowiek.umk.pl/

http://www.wydawnictwoumk.pl/czasopismo_seria.php?ser=Teologia+i+Cz%B3owiek (pełny dostęp do wybranych numerów)

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TiCz (pełny dostęp do wybranych numerów)

9. Wrocławski Przegląd Teologiczny

http://www.pwt.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=153

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=1743 (pełne teksty za lata1993-2012)

METODOLOGIA TEOLOGII ORAZ METODYKA PISANIA PRAC TEOLOGICZNYCH – OPRACOWANIA (WYBÓR)

1. Bartnik C.: Metodologia teologiczna. Lublin 1998.

2. Drączkowski F.: ABC pisania pracy magisterskiej. Pelplin : Bernardinum 2000.

3. Gambarelli G. : Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków : Universitas 1995.

4. Gucewicz W. : ABC pisania prac licencjackich i magisterskich. Olsztyn : Wydaw. Diecezjalne Albertinum 2010.

5. Grzechowiak S. : Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno : Gaudentinum 1995.

6. Kunowski S. : Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin: KUL 1971.

7. Majka J.: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1995.

8. Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe. Red. J. Szymik. Katowice 2007.

9. Ozorowski M. : Przewodnik pisania pracy naukowej. Warszawa: ATK 1997

10. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: Ossolineum 1967

11. Piszemy pracę magisterską. Przewodnik metodyczny. Oprac. P. Ostański. Poznań: Papieski Wydział Teologiczny 1998

12. Seweryniak H. : Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii. Płock : Płocki Instytut Wydawniczy 1997

13. Seweryniak H.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii. Płock : Płocki Instytut Wydawniczy 1998

14. Siemianowski A. : Ogólna metodologia nauk. Wprowadzenie dla studentów teologii. Poznań: UAM 2001

15. Wenz W. : Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej. Zagadnienia wybrane dla rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny 2007.

METODYKA PISANIA PRAC TEOLOGICZNYCH W INTERNECIE

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

 • Zapraszamy do biblioteki otwartej

  Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty, od 8:00 do 20:00.Zbiory CINiB-y są dostępne dla wszystkich. Korzystanie z naszych zasobów na miejscu nie wymaga

  ...
 • Wykaz publikacji pracowników UŚ i UE
 • Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji charytatywnego kiermaszu książek, który organizujemy z Państwa pomocą już po raz dziewiąty. Kiermasz to możliwość udzielenia wsparcia skrzywdzonym, bezpańskim, porzuconym zwierzętom przebywającym w schroniskach i fundacjach na terenie województwa śląskiego. To także doskonała okazja do pozyskania publikacji

  ...
 • Powstaje Ogród Nauk

  Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Ogród Nauk". To projekt, który powstaje w ramach kreowania przestrzeni zielonej w kampusach Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami.

 • CINiBA – Polską Perłą Architektury

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka otrzymało tytuł „Polskiej Perły Architektury”. Wyróżnienie zostało przyznane książnicy Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego przez platformę internetową Projekt Inwestor. Miano Polskich Pereł Architektury otrzymały jeszcze dwa katowickie gmachy – Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Platforma

  ...

Wiadomości z Fides (kanał RSS)