Biblioteka Teologiczna utworzona przy Wydziale Teologicznym została powołana 27 września 2001 roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jednak jej korzenie sięgają już 1927 roku, kiedy to w Krakowie wybudowano gmach Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej, a w nim przeznaczono pomieszczenia dla tworzącej się biblioteki.

W roku 1980 Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - a wraz z nim pokaźną już bibliotekę - przeniesiono z Krakowa do Katowic. W tym samym czasie do biblioteki seminaryjnej dołączono zamknięty księgozbiór biblioteki diecezjalnej. Przez ponad dwadzieścia lat swego istnienia w Katowicach, biblioteka seminaryjna służyła obecnym i przyszłym kapłanom archidiecezji katowickiej. Umowa między Uniwersytetem Śląskim a Kurią Metropolitalną zawiera informacje o przekształceniu Biblioteki WŚSD w Bibliotekę Teologiczną, z zachowaniem prawa własności Kurii Metropolitalnej do całego księgozbioru.

Biblioteka Teologiczna organizacyjnie podlega Dziekanowi Wydziału Teologicznego, a wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i innymi bibliotekami specjalistycznymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Biblioteka zapewnia dostęp do gromadzonych materiałów i literatury, pracownikom naukowym i studentom macierzystego wydziału, oraz udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z ustaleniami regulaminu. Służy również swoim zasobem księżom i siostrom zakonnym Archidiecezji Katowickiej.

Do 2013 roku w bibliotece funkcjonował system komputerowy MAK tak jak w większości bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji FIDES. Obecnie biblioteka pracuje w systemie PROLIB.
Strukturę organizacyjną Biblioteki Teologicznej tworzą:

 • Czytelnia Ogólna
 • Wypożyczalnia
 • Magazyny
 • Gromadzenie i opracowanie zbiorów
 • Biblioteki Zakładowe

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 24(2018), nr 2(47)

 • Odnowiony Statut „Fides”

  Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

  ...