Błogosławiony Emil Szramek Męczennik

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 1.

red. Jerzy Myszor

Wydawnictwo Emmanuel, 2013

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)