książki

Księgozbiór Biblioteki Teologicznej ma szczególny charakter określony profilem uczelni. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę z zakresu nauk teologicznych i pokrewnych typu: nauki społeczne (filozofia, historia, socjologia, prawo), nauki humanistyczne (literatura, lingwistyka), nauki artystyczne (muzyka, sztuka), nauki psychologiczno-pedagogiczne oraz nauk o rodzinie. Poważny odsetek zbiorów stanowią publikacje wydawane w językach obcych, szczególnie w języku niemieckim.

Do Biblioteki Teologicznej przekazane zostały księgozbiory:

W 2001 r. ks. dr Stanisława Janasika (prawo kanoniczne)
W 2002 r. ks. dr Martina Gritza (historia, nauki polityczne)
W 2003 r. ks. prof. Paula Bormanna (patrologia)
W 2005 r. ks. bp. Stefana Cichego (liturgika, homiletyka)
W 2007 r. ks. abp Szczepana Wesołego (literatura emigracyjna, polonijna, historia, mariologia)
W 2009 r. ks. dr Jerzego Pawlika (historia Kościoła, teologia pastoralna)
W 2011 r. ks. prof. Remigiusza Sobańskiego (prawo, prawo kanoniczne)
W 2012 r. ks. prof. Wincentego Myszora (patrologia, historia Kościoła)
W 2013 r. ks. prof. Lothara Ullricha (teologia dogmatyczna)
W 2013 r. ks. prof. Józefa Krętosza (historia Kościoła, Kresy Wschodnie)

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2013 wynosił 148.938 woluminów

Zasoby Biblioteki powiększane są poprzez zakupy, wymianę oraz dary. 

W 2003 r. zakupiono 651 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 180 woluminów oraz przekazano 1604 woluminy darów.
W 2004 r. zakupiono 1098 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 530 woluminów oraz przekazano 1618 woluminy darów.
W 2005 r. zakupiono 435 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 699 woluminów oraz przekazano 1771 woluminy darów.
W 2006 r. zakupiono 994 woluminy, drogą wymiany wpłynęło 1107 woluminów oraz przekazano 1785 woluminy darów.
W 2007 r. zakupiono 1292 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 707 woluminów oraz przekazano 1919 woluminy darów.
W 2008 r. zakupiono 1316 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 701 woluminów oraz przekazano 5487 woluminy darów.
W 2009 r. zakupiono 1014 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 774 woluminów oraz przekazano 3784 woluminy darów.
W 2010 r. zakupiono 1197 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 668 woluminów oraz przekazano 1981 woluminy darów.
W 2011 r. zakupiono 877 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 795 woluminów oraz przekazano 1984 woluminy darów.
W 2012 r. zakupiono 1013 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 646 woluminów oraz przekazano 2908 woluminy darów.
W 2013 r. zakupiono 886 woluminów, drogą wymiany wpłynęło 583 woluminów oraz przekazano 2212 woluminy darów.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

 • R. 25(2019), nr 1(48)

 • 25. Walne Zgromadzenie

  W tym roku 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

  Program Zjazdu

  3 września 2019 roku (wtorek)

  14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

  16.00

  ...